Dysgu Am

Addysg

Addysg

Cyrsiau Dydd

Mae ein cyrsiau dydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o’r hyn sydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri drwy gynnig teithiau cerdded addysgiadol a’u cyflwyno i agweddau penodol o’r Parc Cenedlaethol. Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gwaith maes gan alluogi’r myfyrwyr brofi’r amrywiaeth tirwedd sy’n gwneud Eryri yn le mor arbennig. Mewn gwynt, glaw neu hindda rydych yn siwr o gael profiad bythgofiadwy.

Mae ein swyddogion addysg yn ymweld ag ysgolion i ddysgu disgyblion am agweddau amrywiol sy’n perthyn i Barc Cenedlaethol Eryri. Rhoddir sgyrsiau ar ddiogelwch mynydd, bioleg, cynefinoedd ac effaith ymwelwyr ac mae’n bosib cynnal rhain unai yn eich ysgol neu eich canolfan awyr agored leol.

Gallwch ddilyn hanesion ein anturiwr Ceri Gerdded yn ein llyfr Darganfod Eryri, neu os yw eich ysgol â thudalen Facebook, dewch yn ffrind i Ceri a dilynwch ei anturiaethau.

(© APCE)

Nodyn

Mae tymor yr haf yn gallu bod yn eithriadol o brysur, felly er mwyn osgoi siomedigaeth, gyrrwch eich ffurflen ymholiad atom dymor cyn eich ymweliad. Am fwy o wybodaeth, llenwch y ffurflen isod gan ei gyrru'n ôl i'r cyfeiriad sydd wedi ei ddarparu.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’n gwasanaethau addysg neu i drafod yr hyn sydd ar gael, cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad isod;

Gwasanaeth Addysg
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Eryri
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LF

Ffôn: 01766 772200

Ebost: addysg@eryri.llyw.cymru