Dysgu Am

Addysg

Addysg

Athrawon

Ydych chi angen gwybod mwy am Barc Cenedlaethol Eryri? A oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cynefinoedd amrywiol sydd yma? Efallai eich bod angen gwybodaeth am effaith twristiaeth ar yr ardal. Os felly rydych wedi dod i’r lle cywir. Mae ein tudalennau addysg wedi eu paratoi gan swyddogion addysg y Parc Cenedlaethol er mwyn eich tywys trwy’r gwaith sy’n cael ei gwblhau gan y Ganolfan Addysg a’r math o gyrsiau sy’n cael eu cynnig yma. Fe roddir syniad i chi o’r hyn sy’n eich disgwyl os ymwelwch â ni yma yn Eryri.

(© APCE)

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’n gwasanaethau addysg neu i drafod yr hyn sydd ar gael yn ein canolfan, cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad isod;

Gwasanaeth Addysg
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Eryri
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LF

Ffôn: 01766 772200

Ebost: addysg@eryri.llyw.cymru