Snowdonia National Park strapline

Eryri o'r Awyr

Llyn Trawsfynydd

Eryri o'r Awyr

Eryri o'r Awyr

Peter Crew, Swyddog Archaeoleg, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Chris Musson, Archwiliwr, Ffotograffiaeth o'r Awyr, RCAHMW

Moelwyn Mawr and Llyn Stwlan

Moelwyn Mawr a Llyn Stwlan © RCAHMW 905505-12

Mae'r adran hon yn seiliedig ar lyfr a gyhoeddwyd yn 1996 gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (ISBN 0 948 16107 8) ar gyfer achlysur Cynhadledd y Parciau Cenedlaethol a gynhaliwyd yn Llandudno y flwyddyn honno. Mae'r llyfr wedi hen fynd allan o brint ond bellach gellir gweld y testun a'r gosodiad gwreiddiol yn yr e-lyfr yn yr adran hon. Mae darganfyddiadau newydd a deongliadau newydd wedi'u gwneud, rhai sydd wedi'u hychwanegu i'r testun diwygiedig yn yr adran hon. Mae'r map rhyngweithiol yn dangos lleoliad pob llun a gellir ei ddefnyddio i fynd yn uniongyrchol i'r testun perthnasol.

Mae mwyafrif o'r lluniau o archif Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Plas Crug, Aberystwyth SY23 1NJ. Comisiynwyd nifer o'r lluniau yn arbennig ar gyfer y llyfr. Gellir cael mynediad i gatalog ar-lein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (NMRW), sy'n cynnwys cofnodion safle, disgrifiadau a chasgliad o luniau o'r awyr, drwy fynd i www.coflein.gov.uk.

Mae lluniau ychwanegol gan archif helaeth Casgliad Prifysgol Caergrawnt o Luniau o'r Awyr (CUCAP), bellach wedi'i leoli yn yr Unit for Landscape Modelling, Sir William Hardy Building, Tennis Court Road, Cambridge CB2 1QB. Mae'r lluniau hyn o werth hanesyddol neilltuol a chofnodwyd nifer o'r safleoedd am y tro cyntaf fel canlyniad i'r ymchwil a wnaed ar gyfer y llyfr. Bellach mae catalog ar-lein o'r casgliad yn www.cambridgeairphotos.com.