Dysgu Am

Addysg

Addysg

Mwynhau Eryri

"Hyrwyddo cyfleoedd i fwynhau nodweddion arbennig yr ardaloedd gan y cyhoedd"

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae digon o bethau i’w gweld a’i gwneud yn Eryri gyda cyfleoedd hamddena amrywiol ar gyfer ymwelwyr a thrigolion lleol. Yn ystod misoedd prysur yr haf, mae ymwelwyr yn helpu i gynnal gwestai, bwytai, siopau ac atyniadau o fewn y Parc Cenedlaethol tra bod trigolion lleol yn cynnig y gefnogaeth angenrheidiol yn ystod misoedd tawel y gaeaf.

Llyn Tegid, Y Bala

Llyn Tegid, Y Bala (© APCE)

Wrth ymweld âc ardal fel Eryri, mae’r boblogaeth ddinesig yn cael y cyfle i ddod i’r afael â bywyd cefn gwlad. Mae’n rhoi cyfle i fobl trefol ddod i adnabod bywyd gwyllt, rhywbeth sy’n anodd i’w wneud mewn trefi a dinasoedd.

Er bod trefi a pentrefi Eryri yn elwa o’r ymwelwyr blynyddol nid yw pob ymweliad yn gadael marc cadarnhaol a gall problemau godi.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn âc effaith ymwelwyr, gweler y ffeiliau isod;

Ffeithiau Ymwelwyr (pdf)

Effaith Ymwelwyr (pdf)