Dysgu Am

Addysg

Addysg

Rhyfeddodau Eryri

Dyma weithgaredd rhyngweithiol i gadarnhau sgiliau map disgyblion a’u haddysgu am Eryri ar yr un pryd.

Mae ‘Rhyfeddodau Eryri’ yn cynnwys gweithgareddau mapio a chyfeirnod grid 6 ffigwr rhyngweithiol. Gallwch ei ddefnyddio fel modd i:

  • gadarnhau sgiliau mapio - lleoli lleoedd gan ddefnyddio mapiau OS a chyfeirnod grid chwe ffigwr.
  • ddefnyddio gwahanol fathau o fapiau i ddehongli a chyflwyno gwybodaeth leoliadol.
  • dysgu mwy am dirwedd amrywiol Eryri trwy’r lluniau/map.
  • defnyddio’r lluniau i ystyried pan fod ymwelwyr yn cael eu denu yma.

Gobeithiaf yn fawr y gwnewch fwynhau’r adnodd yma.

Cyfarwyddiadau

  1. Dewiswch iaith.
  2. Ar ôl y cyflwyniad, edrychwch ar y llun, darllen y testun a chlicio’r saeth ymlaen.
  3. Chwiliwch am y rhyfeddod ar y map, yna llusgwch rifau cywir y cyfeirnod grid i’w lle. Os ydych yn anghywir, bydd y rhifau anghywir yn neidio allan o’r blychau a cewch gynnig eto. Gallwch hefyd symud rhif os ydych yn newid eich meddwl. Os ydych wedi diflasu ar drio, mae botwm ‘Rhoi’r gorau?’ ar waelod y sgrin yn caniatau i chi symud ymlaen i’r daflen nesaf.
  4. Ar ôl chwe rhyfeddod, cewch gwis syml ar y testun a chyfle i chwilio am ryfeddodau eraill.

Cliciwch ar y llun isod i ddechrau 'Rhyfeddodau Eryri'

Rhyfeddodau Eryri