Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Achub ar yr Wyddfa

Addysg

Achub ar yr Wyddfa

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnwys mynydd uchaf Cymru - yr Wyddfa. Ei uchder yw 1085m ac mae 6 llwybr cyhoeddus i’r copa. Ceir llwybrau eraill hefyd, gyda’r enwocaf yn arwain dros Crib Goch. Hyd y llwybrau yw rhwng 3.25 milltir a 5.5 milltir o gerdded i’r copa (cofiwch, rhaid cerdded yn ôl hefyd!) ac maent yn codi rhwng 713 metr a 1015m. Bydd tua 375,000 o bobl yn mentro ar y llwybrau i’r copa bob blwyddyn. O’r rhain, mae canran isel - llai nag 1% yn gofyn am gymorth i ddod i lawr bob blwyddyn. Mae rhai o’r rhain wedi anafu, rhai ar goll, a rhai wedi cam-amseru eu siwrne. Rhain, yn aml iawn, sy’n cyrraedd y penawdau newyddion.

Sut i ddefnyddio'r Map

Mae pob digwyddiad fu ar yr Wyddfa yn 2012 wedi eu nodi fel eicon ar y map rhyngweithiol yma. Gallwch chwyddo’r manylder drwy ddefnyddio’r bar agosáu/ pellhau ar ben ochr chwith y daflen, neu glicio ddwywaith ar leoliad ar y map. Mae pob eicon yn nodi lleoliad digwyddiad achub ar y mynydd. Trwy glicio ar y rhain cewch fanylion am y digwyddiad ei hun. Bydd hyn yn cynnwys dyddiad, lleoliad, oedran, achos y digwyddiad , cyflwr y llwybr a lefel yr offer oedd ganddynt.

Trwy ddewis yr eicon ‘goriad’ ar yr ochr dde, gallwch ddewis haen i’w harchwilio — cerdded / dringo / sgramblo. Os ydych eisiau chwilio am leoliad penodol, rhowch SH a’r cyfeirnod grid yn y blwch chwilio - gwaelod ochr dde.

Dylid defnyddio'r map gyda'r Pecyn ‘Achub ar yr Wyddfa'.

Mae copïau pellach o'r tablau a graff, ynghyd a lluniau o'r Wyddfa ar gael yn y cyflwyniad PowerPoint.

Cafodd y data ei gasglu gan Dim Achub Mynydd Llanberis ble gallwch gael mwy o wybodaeth am eu gweithgareddau.

Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch mynydd a sut i osgoi anafiadau a digwyddiadau, edrychwch ar y fideo ar ein tudalen gartref.

Gallwch weld mwy o fanylion am lwybrau'r Wyddfa trwy edrych ar dudalen 'Llwybrau Mynydd' ar y wefan yma.