Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Adnoddau

Mae'r adran yma yn cynnig mwy o wybodaeth ac adnoddau a fydd o gymorth wrth i chi astudio Parc Cenedlaethol Eryri. Dilynwch y dolenni ar y chwith i ddarganfod mwy am ein hadnoddau neu cymerwch olwg ar ein dogfennau isod sy'n llawn o ffeithiau diddorol am Barc Cenedlaethol Eryri.

I ddarganfod mwy am Eryri, rhai o'r pentrefi enwocaf a gwybodaeth ddefnyddiol arall cliciwch ar y dogfennau isod;

Rhewlifiant (pdf)

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Aber

Mae'r taflenni isod wedi eu creu fel modd o fesur gwerth eich ymweliad â Gwarchodfa Natur Coedydd Aber. Dylid argraffu'r daflen 'Cyn Ymweliad' a'i defnyddio yn y dosbarth cyn mynd, ac yna'r un 'Ôl Ymweliad' ychydig ddyddiau wedyn. Trwy gymharu'r taflenni gallwch asesu gwerth yr addysg amgylcheddol gafwyd yn ystod yr ymweliad.

Mae croeso i chi fynd a'ch disgyblion i Warchodfa Natur Coedydd Aber unrhyw bryd. Mae Gwasanaeth Addysg APCE yn cynnig teithiau wedi eu harwain yno hefyd; os hoffech ymweliad cysylltwch â ni ar addysg@eryri.llyw.cymru.