Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Ymweld ag Eryri

Mae pobl wedi bod yn ymweld âg Eryri ers canrifoedd er mwyn treulio amser yn un o ardaloedd mwyaf godidog Prydain, os nad y byd. Yn wir, twristiaeth yw prif ddiwydiant Eryri. Mae tua 10 miliwn o bobl yn ymweld âc Eryri bob blwyddyn ac mae pob un yn gwario ychydig o arian yn ystod eu hymweliad. Fedrwch chi ddychmygu faint o arian sy'n cael ei wario bob blwyddyn gan ymwelwyr a ddaw i Eryri o bob rhan o'r byd!

"Wyddoch chi fod yna tua 10 miliwn ymweliad dydd i Eryri bob blwyddyn?"

Copa'r Wyddfa

Copa'r Wyddfa (© Crown copyright (2014) Visit Wales)

Eryri a Thwristiaeth

Yn ystod oes Fictoria dechreuodd ymwelwyr ddod i Eryri ar raddfa fawr gan ddianc o ganolfannau diwydiannol canolbarth a gogledd Lloegr. Tyfodd pentrefi bychain fel Betws y Coed, Beddgelert ac Aberdyfi i ganolfannau gwyliau poblogaidd sy’n parhau i fod yn lefydd poblogaidd ymysg ymwelwyr hyd heddiw.

Er mai misoedd yr haf yw’r cyfnod prysuraf o ran ymweld âg Eryri, mae’r ardal yn gyrchfan poblogaidd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r mynyddoedd yn denu cerddwyr a dringwyr bob mis ac o ganlyniad mae’r gwestai, caffis a busnesau gwely a brecwast yn aros yn agored. Mae atyniadau megis beicio mynydd, rafftio a chanŵio dŵr gwyn yn denu’r mwyaf mentrus i Eryri ac i’r rhai llai mentrus mae treftadaeth a diwylliant yr ardal yn eu denu yma.

Er mwyn diogelu Eryri fel cyrchfan i ymwelwyr, mae gan bawb ei rhan i chwarae er mwyn amddiffyn y tirlun brau. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i addysgu’r ymwelwyr yma am rinweddau arbennig yr ardal fel bod modd edrych ar ôl y tirlun ar gyfer y dyfodol.

Ffeithiau Diddorol Am Ymwelwyr Eryri

  • Ar gyfartaledd 2-3 diwrnod treulia ymwelwyr Eryri yma.
  • Mae rhan fwyaf o'r ymwelwyr yn aros mewn llety hunan arlwyaeth.
  • Daw rhan fwyaf o ymwelwyr i Eryri mewn ceir a'u defnyddio i deithio.
  • Mae dros hanner ymwelwyr dydd Eryri yn ymweld â Betws y Coed.
  • Daw chwarter ymwelwyr Eryri yma am yr heddwch ar tawelwch.