Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Yr Wyddfa

Yr Wyddfa yw mynydd uchaf Cymru yn sefyll 1,085 metr mewn uchder. Mae rhai yn awgrymu fod Yr Wyddfa yn un o'r delweddau pwysicaf wrth gynrychioli Cymru fel gwlad. Dyma'r mynydd mwyaf poblogaidd ymysg cerddwyr drwy Gymru a Lloegr ac mae'r ffaith yma yn ganolog i sut mae Parc Cenedlaethol Eryri a chyrff eraill yn gofalu am y mynydd unigryw yma.

Yr Wyddfa

Yr Wyddfa (© Kevin Richardson)

Cyrraedd y Copa

Mae pobl wedi bod yn dod i ddringo'r copa ers canoedd o flynyddoedd ac heddiw mae oddeutu 500,000 o bobl yn cyrraedd y copa bob blwyddyn. Mae 6 llwybr troed poblogaidd yn arwain cerddwyr i'r copa ac i'r rhai sydd ddim awydd cerdded mae Rheilffordd yr Wyddfa yn cludo ymwelwyr i'r copa. Mae'r tren yn cychwyn o Lanberis ac yn cymryd rhyw awr i gyrraedd y copa.

Yr Wyddfa

Uchder: 1,085m

Maint/ardal: 75.3km2

Ystyr yr enw: 'Carnedd' neu 'fedd' yw ystyr 'Yr Wyddfa' ac mae sôn bod Rhita Gawr wedi ei gladdu ar y mynydd.

Defnydd tir: Amaethyddiaeth / Hamdden

Planhigion/Anifeiliad: Lili'r Wyddfa, Brân goesgoch, Cigfran, Tinwen y garn, Geifr, defaid.

Bygythiad: Erydiad llwybrau, ysbwriel, geifr gwyllt.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â'r Wyddfa, ei llwybrau, bywyd gwyllt ac effaith dyn ar y mynydd, cliciwch ar y linc isod;

Yr Wyddfa (pdf)

Golygfa 360 Panorama o Gopa'r Wyddfa

Snowdon Summit 360 View