Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Eryri

Os am ymweld â ni yma yn Eryri, y peth cyntaf y sylwch arno yw'r mynyddoedd a'r bryniau. Mae oddeutu hanner y tir yma yn Eryri dros 300 metr. Yr Wyddfa yw'r mynydd uchaf yng Nghymru ac mae'n mesur 1,085 metr o uchder. Oeddech chi'n gwybod mai ystyr Yr Wyddfa yw carnedd ac yn ôl chwedloniaeth, mae cawr wedi ei gladdu yn y mynydd!

Nid tirwedd mynyddig yn unig sydd yma yn Eryri. O gopaon y mynyddoedd mae tua 700 cilomedr o afonydd yn llifo i fewn i ddyffrynnoedd trawiadol ac mae cannoedd o lynnoedd o bob lliw a llun yma hefyd. A oeddech chi'n gwybod mai Llyn Tegid ger y Bala yw llyn mwyaf Eryri? Yn wir, dyma'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru!

Pedol yr Wyddfa

Pedol yr Wyddfa (© Kevin Richardson)

Peidiwch anghofio fod gan Barc Cenedlaethol Eryri oddeutu 140 cilomedr o arfordir sy'n cynnwys trefi glan y môr a milltiroedd o draethau hir, glan tywodlyd. Rhwng y môr a'r mynydd mae yna drefi hanesyddol a phentrefi traddodiadol, heb son am gynefinoedd amrywiol sy'n gyfoethog mewn bywyd gwyllt.

Mae Eryri yn le arbennig iawn ac wrth deithio drwy'r wefan yma cewch ddarganfod mwy am Barc Cenedlaethol Eryri.

Ffeithiau am Eryri

  • Yr Wyddfa yw mynydd uchaf Cymru. Mae'n 1,085 metr.
  • Mae tua 500,000 o bobl yn cyrraedd copa'r Wyddfa'n flynyddol.
  • Mae 4 o fynyddoedd Eryri dros 1,000 metr mewn uchder.
  • Mae dros 10 miliwn o bobl yn ymweld ag Eryri bob blwyddyn.
  • Mae tua 26,000 o bobl yn byw yn Eryri.
  • Mae dros 60% o boblogaeth Eryri yn siarad Cymraeg.
  • Mae 5 o gwmnïau rheilffordd hamdden yn Eryri.
  • Twristiaeth yw diwydiant pwysicaf Eryri.
  • Llyn Tegid, ger y Bala yw llyn naturiol mwyaf Cymru.
  • Bu'r criw cyntaf i gyrraedd copa Everest yn ymarfer yn Eryri.

Darganfyddwch fwy am ein mynydd uchaf.

Darganfyddwch fwy am ein copaon uchaf.

Darganfyddwch fwy am ein patrymau tywydd.

Darganfyddwch fwy am ein dir.