Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sefydlwyd Parc Cenedlaethol Eryri yn 1951. Dyma'r Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru a'r trydydd mwyaf ym Mhrydain.

Pwrpas Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw:

  • Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a diwylliant ardal.
  • Rhoi cyfle i'r cyhoedd fwynhau a dysgu am rinweddau Eryri.

Mae tua 150 o bobl yn gweithio i Barc Cenedlaethol Eryri a phob un yn gwneud ei ran er mwyn sicrhau dyfodol Eryri.

Mae prif swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth. Yno mae nifer o swyddogion yn gweithio i wneud yn siwr fod y Parc yn gweithio'n iawn.

Mae eu gwaith yn cynnwys:

  • Cynorthwyo ffermwyr Eryri.
  • Diogelu bywyd gwyllt.
  • Gwarchod cynefinoedd Eryri.
  • Gwarchod hen adeiladau.
  • Cynllunio adeiladau newydd.
  • Cefnogi cymunedau Eryri.
  • Hyrwyddo gwaith y Parc Cenedlaethol.

Mae gan Barc Cenedlaethol Eryri Ganolfan Addysg ym Mhlas Tan y Bwlch. Mae disgyblion ysgol a phobl o bob rhan o Brydain yn ymweld â'r ganolfan i ddysgu mwy am Eryri.

Swyddfar Parc Cenedlaethol Eryri

Swyddfar Parc Cenedlaethol, Perhyndeudraeth (© APCE)

Cyrff Eraill

Gan fod Eryri yn le mor fawr, mae nifer o gyrff eraill yn rhoi cymorth i'r Parc Cenedlaethol er mwyn gwarchod a diogelu Eryri ar gyfer y dyfodol.

Er mwyn dysgu mwy am sut mae'r cyrff yma yn helpu Parc Cenedlaethol Eryri dilynwch y dolenni isod: