Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Sut i Helpu!

Mae dros 10 miliwn o ymwelwyr yn dod i Eryri bob blwyddyn ac mae gan bob un eu rhan i chwarae i warchod Eryri ar gyfer y dyfodol.

Yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri rydym yn annog ymwelwyr i alw i mewn i un o'r Canolfannau Gwybodaeth lle mae gwybodaeth ar gael am waith y Parc Cenedlaethol. Yn y canolfannau yma cewch wybodaeth hefyd ar lefydd o ddiddordeb i ymweld a hwy yn y Parc.

O gwmpas y Parc Cenedlaethol mae criw o wardeiniaid sydd bob tro yn barod i roi gwybodaeth a chymorth i ymwelwyr. Mae'r wardeiniaid yn edrych allan am unrhyw weithgaredd a all greu niwed i'r Parc. Maent yn gweithio'n agos gyda cymunedau Eryri ac yn cyd weithio gyda trigolion yr ardal o ddydd i ddydd. I ddarganfod mwy am waith y wardeiniaid dilynwch y linc i'r Gwasanaeth Wardeinio.

Wrth i chi ymweld ag Eryri cofiwch fod gan bob un ohonom ran fach i chwarae er mwyn gwarchod Eryri i'r dyfodol.

Os hoffwch ddarganfod mwy am y Parc Cenedlaethol, dilynwch ein anturiwr Ceri Gerdded wrth iddo'ch tywys o amgylch Parc Cenedlaethol Eryri yn ein llyfryn Darganfod Eryri. Mae'n aros amdanoch!

Alan Pritchard, Warden Ardal (Gogledd)

Warden APCE Alan Pritchard (© APCE)