Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Edrych ar ôl Eryri

Prif waith Parc Cenedlaethol Eryri yw edrych ar ôl cymunedau a tirwedd Eryri ar gyfer y dyfodol. Mae'r gwaith yma yn cael ei rannu gyda chyrff eraill er mwyn sicrhau dyfodol Eryri ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Mae hanes Parciau Cenedlaethol yn mynd yn ôl tros gant o flynyddoedd!

Hanes Parciau Cenedlaethol

Mae hanes sefydlu Parciau Cenedlaethol yn cychwyn yn yr Unol Daleithiau tua 150 o flynyddoedd yn ôl. Penderfynodd y llywodraeth fod angen gwarchod ardaloedd mawr o dir ar y cyfandir ar gyfer y dyfodol. O ganlyniad aeth llywodraeth yr Unol Daleithiau ati i sefydlu'r Parciau Cenedlaethol cyntaf. Y cyntaf i'w sefydlu oedd Parc Cenedlaethol Yellowstone yn 1872. Roedd yn syniad mor dda, lledaenodd Parciau Cenedlaethol ar draws y byd!

Bellach mae'r syniad a'r pwysigrwydd o sefydlu Parciau Cenedlaethol wedi lledu ar draws y byd ac mae tros 6,500 o Barciau Cenedlaethol wedi ei sefydlu ar bob cyfandir gyda mwy yn cael eu hychwanegu bob blwyddyn.

Parc Cenedlaethol Death Valley

Parc Cenedlaethol Death Valley

Parc Cenedlaethol Yosemite

Parc Cenedlaethol Yosemite

Parciau Cenedlaethol o Amgylch y Byd

  • 1879 - Parc Cenedlaethol cyntaf Awstralia - Y Royal.
  • 1885 - Parc Cenedlaethol cyntaf Seland Newydd - Tongarivo.
  • 1909 - Parc Cenedlaethol cyntaf Ewrop - Sweden.
  • 1925 - Parc Cenedlaethol cyntaf Affrica - Virunga.

Parciau Cenedlaethol Prydain

I ddarganfod mwy am Barciau Cenedlaethol Prydain cliciwch ar Parciau Cenedlaethol Prydain.