Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Byw yn Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu 823 milltir sgwâr ac yn ymestyn o Fae Ceredigion yn y gorllewin i Bala yn y dwyrain ac o Afon Ddyfi yn y de i Gonwy yn y gogledd. O fewn ffiniau’r Parc mae 24 o bentrefi bychain a 43 o bentrefi a threfi, gyda Bala a Dolgellau yn brif ganolfannau. Mae’r trefi yma yn gwasanaethu’r gymuned ac yn le i drigolion wneud eu siopau a chael mynediad i wasanaethau cyhoeddus. Oherwydd natur ddaearegol yr ardal, mae pentrefi a threfi Eryri yn wasgaredig gyda rhai pentrefi heb wasanaethau cyhoeddus o gwbl.

Beddgelert

Beddgelert (© APCE)

I ddarganfod ffeithiau diddorol am bobl Eryri, sut brofiad yw byw a gweithio yn yr ardal a rhai o'r diwydiannau amlycaf yma, cliciwch ar y dogfennau isod.

Pobl Eryri (pdf)

Amaethyddiaeth (pdf)

Gweithio yn Eryri (pdf)

Cartrefi yn Eryri (pdf)

I ddarganfod mwy am ddiwydiant Eryri, cliciwch ar y map isod.

Map Diwydiant (pdf)