Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Addysg Gynradd

Oes gennych chi le arbennig, rhywle sy'n arbennig i chi ac i chi yn unig?

Efallai eich bod wedi bod ar wyliau i le arbennig ac mae'r atgofion yn llifo'n ôl neu hwyrach mai eich llofft yw eich lle arbennig? Mae gan bawb le sy'n llawn atgofion.

Yr hyn sy'n gwneud Eryri yn le mor arbennig yw fod y rhan yma o Gymru yn arbennig i BAWB. Mae'r bobl sy'n gweithio i'r Parc Cenedlaethol yn edrych ar ôl y lle arbennig yma ar gyfer pawb ac er mwyn diogelu'r ardal i'r dyfodol.

Addysg Gynradd

Addysg Gynradd (© APCE)

Pwrpas y wefan yma yw egluro i chi pam fod Eryri yn le mor arbennig. Cewch gyfle i ddysgu ffeithiau diddorol am ein tirlun arbennig. Mae yma hefyd wybodaeth am y bobl sy'n byw a gweithio yma a hefyd y miloedd o ymwelwyr sy'n dod i Eryri o bob cwr o'r byd.

Mwynhewch!

I ddarganfod mwy am Eryri dilynwch y dolenni ar y dde. Cewch ddysgu mwy am yr ardal, y bobl, yr ymwelwyr a pham ei bod yn bwysig edrych ar ôl y rhan arbennig yma o'r byd.