Dysgu Am

Betws y Coed

Addysg

Eryri Ddoe a Heddiw

Mae eich tref, pentref neu stryd wedi newid dros amser. Mae hi yr un fath yn Eryri. Rydym wedi bod yn edrych ar hen luniau diddorol iawn, ac yn araf ddadfeilio hanesion er mwyn gweld beth allent ddweud wrthym am y newid yn ein Parc Cenedlaethol.

Gallwch fentro efo ni i'r gorffennol drwy eich ffôn neu ddyfais symudol neu dabled. Mae codau QR i'w gweld ar bosteri o amgylch Betws y Coed. Trwy eu sganio gallwch weld sut mae'r union leoliad wedi newid. Os nad oes gennych ap i ddarllen y cod, piciwch i'r Ganolfan Groeso i lawrlwytho un drwy WiFi am ddim.

Betws y Coed

Betws y Coed

Rydym yn gobeithio ehangu’r priosect yma i bentrefi eraill yn Eryri ac fe allwch chi ein helpu!

Oes gennych chi unrhyw atgofion yr hoffech eu rhannu? Neu efallai bod gennych hen luniau neu gardiau post o’n pentrefi? Os hoffech eu rhannu gyda ni gwnewch hynny drwy’r post neu drwy Facebook neu Twitter, ac efallai gwnawn eu defnyddio yn yr adran yma mewn priosectau pellach.