Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Castell Harlech

Addysg

Hanes Eryri

Mae hanes dynol, yn ogystal â hanes y tirlun, yn bwysig iawn yma yn Eryri, ac mae’n rhan amlwg o’n treftadaeth ddiwylliannol. Gallwn ddysgu mwy am rai agweddau o’n hanes, er enghraifft hanes y cestyll, drwy edrych ar olion yn y tirlun, ond mae elfennau eraill o’n hanes, fel hanes gwarchyddiaeth, wedi goroesi drwy lên gwerin a’r arfer o basio gwybodaeth leol o un genhedlaeth i’r llall, ar lafar.

Yma, cewch wybodaeth am sawl agwedd o hanes Eryri: Tywysogion Gwynedd, Cestyll, Cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg, Gwrachod a Gwrachyddiaeth, y diwydiant lechi a Phlas Tan y Bwlch a boddi Cwm Celyn.

Castell Harlech

Castell Harlech (© Kevin Richardson)