Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Ysgoloriaeth Geraint George

Sefydlwyd yr ysgoloriaeth hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri er cof am Geraint George, a oedd yn amgylcheddwr, addysgwr a chyfathrebwr brwd. Roedd wrth ei fodd yn gweithio gyda phobl ifanc a’u hannog i drafod a ffurfio barn am bynciau amgylcheddol yng Nghymru a thu hwnt.

Nod yr ysgoloriaeth flynyddol, sy’n agored i unigolion 18-25 oed, yw meithrin cyfathrebwyr gwych a all helpu pobl yng Nghymru i werthfawrogi’r byd naturiol a deall y ffactorau sy’n effeithio arno.

Gwahoddir cystadleuwyr i anfon gwaith cyfathrebu, mewn unrhyw gyfrwng ac ar unrhyw bwnc amgylcheddol sy’n berthnasol i Gymru. Bydd yr enillydd yn cael dewis un ai ymweld â Pharc Cenedlaethol Triglav yn Slofenia (sydd wedi ei gefeillio â Pharc Cenedlaethol Eryri), neu fynychu cynhadledd Ewroparc a gynhelir mewn gwahanol ran o Ewrop bob blwyddyn.

Geraint George (© APCE)

Geraint George (© APCE)

Parc Cenedlaethol Triglav (© APCE)

Parc Cenedlaethol Triglav (© APCE)

Gwahoddir cystadleuwyr i anfon gwaith cyfathrebu mewn unrhyw gyfrwng ac ar unrhyw bwnc amgylcheddol sy’n berthnasol i Gymru.

Gallwch gyflwyno’ch gwaith drwy unrhyw gyfrwng – dyma ambell syniad i chi!

  • Ffilm fer [hyd at 3 munud o hyd]
  • Blog [wythnos fan lleiaf]
  • Eitem sain wedi recordio [hyd at 3 munud o hyd]
  • Hyd at 3 Erthygl(au)
  • Cartwnau neu Bosteri [hyd at 3]
  • Cyflwyniad PwyntPwer ar bwnc arbennig
  • Taflen(ni) Gwybodaeth [hyd at 3]
  • Ysgrif(au) neu ddetholiad o draethawd ar bwnc arbennig
  • Stori/Straeon [hyd at 3]

Gellir canfod mwy o wybodaeth am enillwyr blaenorol a sut i gyflwyno'ch gwaith ar wefan yr Urdd.