Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Ffeithiau a Ffigyrau

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu 823 milltir sgwâr neu 2,176 cilomedr sgwâr o dirlun Eryri. Mae hyn ddwywaith maint Ynys Môn a'r un maint a siroedd Caerdydd, Merthyr, Rhondda, Casnewydd, Caerffili a Thorfaen i gyd â'i gilydd. Poblogaeth Eryri yw 25,702 ond mae'r dwysedd poblogaeth yn isel gyda ond 12 o bobl i bob cilomedr sgwâr. Mewn cymhariaeth, mae dwysedd poblogaeth Caerdydd yn 4,392 o bobl i bob cilomedr sgwâr.

Mwy o Ffeithiau a Ffigyrau am Eryri:

  • 58.6% o boblogaeth Eryri yn siarad Cymraeg.
  • 14% o dai Eryri yn dai haf.
  • Mae oddeutu 10 miliwn o ddyddiau ymweld yn cael eu treulio yn Eryri bob blwyddyn. Nid yw'n bosib rhoi ffigwr penodol, ellwch chi ddyfalu pam?
  • Mae yna 1,497 milltir o lwybrau cyhoeddus yn Eryri. Rhowch nhw i gyd at eu gilydd a byddai'n bosib gyrru ar hyd lonydd troellog i'r Bari, Yr Eidal neu fel hed y fran, ffiniau gorllewinol Rwsia.
  • Betws y Coed yw prif ganolfan ymwelwyr Eryri – fe'i gelwir yn Safle Pot Mel'. Y Bala a Dolgellau yw'r prif ganolfannau i ymwelwyr.

Parciau Cenedlaethol Cymru

Mae gan Gymru dri Parc Cenedlaethol sef Eryri, Bannau Brycheiniog a Pharc Arfordirol Sir Benfro sydd oll yn gorchuddio 20% o'r tir.

Os ydych eisiau ymweld â gwefan addysg Parciau Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro, cliciwch ar y dolenni isod:

Hynaf - Eryri yw'r Parc hynaf, fe'i crëwyd ar y 18fed o Hydref 1951.

Mwyaf - Eryri yw'r Parc mwyaf, yn mesur 2,176 cilomedr sgwâr. Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw'r ail mwyaf ac mae'n 1,344 cilomedr sgwâr. Mae Parc Arfordir Sir Benfro yn 621 cilomedr sgwâr.

Uchaf - Eryri sydd â'r copa uchaf gyda'r Wyddfa yn mesur 1,085m o uchder.

Copa uchaf Y Bannau Brycheiniog yw Pen y Fan sy'n 886m a Moel Cwmcerwyn yw copa uchaf Arfordir Penfro, yn mesur 536m.

Mwyaf Poblog - Y Bannau Brycheiniog yw'r Parc mwyaf poblog gyda 33,334 o bobl yn byw oddi fewn y Parc.

Poblogaeth Eryri yw 25,702 a poblogaeth Arfordir Sir Benfro yw 22,644. Oherwydd ei faint, Arfordir Penfro sydd â'r dwysedd poblogaeth uchaf.

Mwyaf Arfordirol - Arfordir Sir Benfro gyda 418 cilomedr o arfordir.

Mae gan Eryri 60 cilomedr o arfordir ond does gan Y Bannau Brycheiniog ddim.

Gwlypaf - Eryri yw'r gwlypaf gyda'r Wyddfa yn derbyn tua 4,343mm o law pob blwyddyn. Mae'r dyffrynnoedd islaw yn derbyn tua hanner hyn. Mae Arfordir Sir Benfro yn derbyn ond 1,000mm bob blwyddyn.

Parciau Cenedlaethol Prydain

Mae 15 Parc Cenedlaethol ym Mhrydain; 3 yng Nghymru, 2 yn yr Alban a 10 yn Lloegr.

Cymru - Eryri, Bannau Brycheiniog a Pharc Arfordirol Sir Benfro.

Yr Alban - Mohnaide Ruaidhe (Cairngorms) a Loch Laomainn is nan Troisichean (Loch Lommond a'r Trossachs).

Lloegr - Northumberland, Lake District, North Yorkshire Moors, Yorkshire Dales, Peak District, Broads, Exmoor, Dartmoor, New Forest a South Downs.

Pa Barc Cenedlaethol sydd...

Hynaf - Parc Cenedlaethol y Peak District yw'r hynaf, fe'i crëwyd ar 17eg o Ebrill 1951.

Ifancaf - Y South Downs, fe'i crëwyd ar 1af Ebrill 2010.

Mwyaf - Mohnaide Ruaidhe (Cairngorms) yw'r mwyaf. Mae'n 4,528 cilomedr sgwâr.

Lleiaf - Broads - dyma'r Parc lleiaf, mae'n mesur 305 cilomedr sgwâr.

Uchaf - Mohnaide Ruaidhe (Cairngorms). Y copa uchaf yw Ben Macdui sy'n 1,309m. Copa mwyaf yr Alban yw Ben Nevis sy'n 1,344m. Scafell Pike yw copa uchaf Lloegr sy'n 978m ac wrth gwrs Yr Wyddfa yw copa uchaf Cymru, yn sefyll 1,085m uwch lefel y mor.

Mwyaf Poblog - Y South Downs sydd gyda'r dwysedd poblogaeth uchaf gyda 108,000 o bobl yn byw yno.

Lleiaf Poblog - Northumberland, gyda poblogaeth o 2,200.

Mwyaf Arfordirol - Arfordir Sir Benfro gyda 418 cilomedr o arfordir.

Mwyaf Gogleddol - Mohnaide Ruaidhe (Cairngorms).

Mwyaf Deheuol - Dartmoor.

Mwyaf Gorllewinol - Arfordir Sir Benfro.

Mwyaf Dwyreiniol - Broads.