Dysgu Am

Addysg

Addysg

Cysylltu

Os ydych eisiau cysylltu gyda'r Ganolfan Addysg neu siarad gyda un o'r Swyddogion Addysg, gwelwch isod fanylion cysylltu. Bydd ein staff gwasanaethgar yn hapus i drafod eich anghenion.

Gwasanaeth Addysg
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Eryri
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LF

Ffôn: 01766 772600

Ebost: addysg@eryri.llyw.cymru

Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch (© APCE)