Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Cysylltu

Os ydych eisiau cysylltu gyda'r Ganolfan Addysg neu siarad gyda un o'r Swyddogion Addysg, gwelwch isod fanylion cysylltu. Bydd ein staff gwasanaethgar yn hapus i drafod eich anghenion.

Gwasanaeth Addysg
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Eryri
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LF

Ffôn: 01766 772600

Ebost: addysg@eryri.llyw.cymru

Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch (© APCE)