Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Ynysypandy Slate Mill

Addysg

Rhyfeddodau Eryri

60 Llenor, 60 Rhyfeddod, 60 Gair

Dathlu Pen Blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 60

Sut, meddech chi, y mae dathlu chwedeg mlwyddiant Parc Cenedlaethol? Beth yn y byd mae rhywun yn ei roi yn anrheg i Barc Cenedlaethol sydd gan bopeth yn barod, mae’n debyg... mynyddoedd, afonydd, llynnoedd, planhigion a bywyd gwyllt arbennig, daeareg nodedig, safleoedd archaeolegol pwysig, hanes a diwylliant cyfoethog a chymunedau byrlymus?

Wel, i ddathlu pen blwydd arbennig Parc Cenedlaethol Eryri, penderfynwyd mai yr anrheg orau bosib fyddai anfarwoli y nodweddion hynny sy’n gwneud Eryri yn ardal mor unigryw, sef rhyfeddodau Eryri, drwy lenyddiaeth a ffotograffau.

Comisiyniwyd dros 60 o feirdd a llenorion i gyfansoddi testunau union 60 gair, o farddoniaeth neu ryddiaith, yn Gymraeg neu yn Saesneg (neu Slofeneg!), yn seiliedig ar un rhyfeddod. Mae’r amrywiaeth o destunau yn wych ac yn dangos tirlun mor ysbrydol yw tirlun Eryri. Hyderwn y byddwch yn mwynhau darllen yr holl destunau a diolch yn fawr i bob un o’r beirdd a’r llenorion â gyfrannodd at y prosiect.

Yn gyfochrog a’r elfen lenyddol, comisiynwyd ffotograffydd lleol, Jan Davies o Ddeiniolen, i ddehongli’r rhyfeddodau drwy ddelweddau. Dilynwch y dolenni ar y chwith i fwynhau’r wledd ffotograffig.

Noddwyd y prosiect hwn gan Llenyddiaeth Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru a diolchwn am eu nawdd caredig.