Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Dysgu Cymraeg

Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd â diddordeb dysgu Cymraeg, dyma ychydig o eiriau gyda chyfieithiau Saesneg i gyflwyno ychydig o'r Gymraeg iddynt.

aber mouth of the river
afon river
nant stream
betws monk’s chapel
blaen head/ front
bryn hill
cae/maes field
castell castle
capel chapel
cefn back
clogwyn cliff
coch/goch red
coed wood
cwm valley
haf summer
hafod summer farm
hendre winter farm
du/ddu black
glas/las blue/grey/green
gwyn/wyn/wen white
isa(f) lower
llechwedd slope
llwyd grey
llus bilberries
llys court
melin mill
pen head (of river),peak
melyn/felen yellow
morfa salt marsh
mynyddmountain
pentre village
pont bridge
rhaeadrwaterfall
tre/dre town
tywyn/twyn sand dunes
ucha(f) upper