Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Naws am Le

Mynyddoedd, llynnoedd, coetiroedd, dyffrynnoedd.....dyna'r hyn y mae Parc Cenedlaethol Eryri yn ei olygu i'r rhan fwyaf o bobl, ond mae'r ardal hon yng ngogledd orllewin Cymru yn gallu cynnig llawer mwy.

Mae hanes a diwylliant o'ch cwmpas ym mhob man ac mae'r iaith Gymraeg yn famiaith i 58.6% o'r boblogaeth. Rydych yn siwr o weld a chlywed yr iaith Gymraeg yn ystod eich ymweliad.

Maen y Bardd, Rowen

Maen y Bardd, Rowen (© Kevin Richardson)

Mae'r tirlun yn adrodd hanes yr ardal o siambrau claddu Oes y Cerrig, ceiri Rhufeinig, eglwysi, cestyll, chwareli llechi a gweithfeydd diwydiannol eraill.

Mae'r ardal yn adnabyddus yn fyd-eang am ei ddaeareg. Yn y 19eg ganrif fe gynhaliwyd yr ymchwiliadau i greigiau hynaf y byd a hynny yn Eryri.

Mae treftadaeth yn aml iawn yn rhywbeth nad ydym yn ymwybodol ohono, yn rhywbeth sy’n aros i ni ei ddarganfod a chael ein gwefreiddio gan ymdeimlad o berthyn i hen hen ddiwylliant neu ffordd o fyw.  Nid rhywbeth y gellir ei ddysgu wrth eistedd mewn dosbarth neu ddarlith yw treftadaeth ddiwylliannol, ond rhywbeth i’w fyw a’i deimlo, a gobeithio, drwy weithgareddau Bwrlwm Eryri,  y gellir annog pobl i fyw ac i deimlo ac i ddarganfod drostynt eu hunain beth o’n hetifeddiaeth.