Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Mapiau Thematig

Yn yr adran hon caiff rhai o ddangosyddion Cyfrifiad 2011 eu arddangos ar ffurf map. Caiff y mapiau yma eu cyflwyno fesul Cyngor Cymuned.

Nid yw ffin y Parc Cenedlaethol o reidrwydd yn cadw at ffiniau'r Cynghorau Cymuned. Golyga hynny fod rhai ardaloedd y Cynghorau Cymuned yn cael eu ‘rhannu’, lle bydd rhywfaint o'r ardal yn y Parc Cenedlaethol a pheth ohoni y tu allan iddo. Oherwydd hyn, mae’r ffigyrau a gyflwynwyd ar gyfer yr ardaloedd ‘rhanedig’ yn cynnwys data ar gyfer y Cyngor Gymuned gyfan a nid yn unig ar gyfer yr ardal o fewn y Parc.

Gellir cael mynediad at yr wybodaeth trwy'r dolenni isod.

Dim Sgiliau Cymraeg (ffeil PDF)
Gallu Siarad Cymraeg (ffeil PDF)
Strwythur Oedran 0-15 (ffeil PDF)
Strwythur Oedran 65+ (ffeil PDF)
Wedi Ymddeol (ffeil PDF)
Economaidd Weithgar (ffeil PDF)
Gwlad Enedigol Cymru (ffeil PDF)