Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Park Data

Yn y rhan hon, gallwch edrych ar adroddiadau byrion ar destunau penodol sydd wedi’u cyhoeddi hyd yma. Mae’r adroddiadau hyn yn adlewyrchu poblogaeth Parc Cenedlaethol Eryri yn ystod Cyfrifiad 2011.

Cynnwys yr adroddiadau

Mae’r adroddiad ar yr ‘Economi’ yn cynnwys gwybodaeth am weithgarwch economaidd, tra bo’r adroddiad sy’n dwyn y teitl ‘Cyflogaeth’ yn cyflwyno gwybodaeth am ddiwydiannau, yr oriau a weithiwyd, ynghyd â galwedigaethau.

Mae peth o’r wybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiad ar ‘Aelwydydd’ yn canolbwyntio ar fathau o anheddau a deiliadaeth, tra bo’r adroddiad o’r enw ‘Pobl’ yn talu sylw i bynciau megis ethnigrwydd, crefydd a’r iaith Gymraeg.