Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Cynghorau Cymuned

Yn yr adran yma fe gyflwynir rhai o ystadegau allweddol Cyfrifiad 2011. Caiff y wybodaeth yma ei gyflwyno mewn proffiliau ardal ar gyfer Cynghorau Cymuned ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Nid yw ffin y Parc Cenedlaethol o reidrwydd yn cadw at ffiniau'r Cynghorau Cymuned. Golyga hynny fod rhai ardaloedd y Cynghorau Cymuned yn cael eu ‘rhannu’, lle bydd rhywfaint o'r ardal yn y Parc Cenedlaethol a pheth ohoni y tu allan iddo. Oherwydd hyn, mae’r ffigyrau a gyflwynwyd ar gyfer yr ardaloedd ‘rhanedig’ yn cynnwys data ar gyfer y Cyngor Gymuned gyfan a nid yn unig ar gyfer yr ardal o fewn y Parc.

Gellir cael mynediad at yr wybodaeth trwy'r dolenni isod.

Aber (ffeil PDF)
Aberdyfi (ffeil PDF)
Abermaw (ffeil PDF)
Arthog (ffeil PDF)
Bala (ffeil PDF)
Beddgelert (ffeil PDF)
Bethesda (ffeil PDF)
Betws Garmon (ffeil PDF)
Betws-y-Coed (ffeil PDF)
Bro Garmon (ffeil PDF)
Bro Machno (ffeil PDF)
Bryn-crug (ffeil PDF)
Caerhun (ffeil PDF)
Capel Curig (ffeil PDF)
Clynnog (ffeil PDF)
Conwy (ffeil PDF)
Corris (ffeil PDF)
Dolbenmaen (ffeil PDF)
Dolgellau (ffeil PDF)
Dolwyddelan (ffeil PDF)
Dyffryn Ardudwy (ffeil PDF)
Ffestiniog (ffeil PDF)
Ganllwyd (ffeil PDF)
Harlech (ffeil PDF)
Henryd (ffeil PDF)
Llanbedr (ffeil PDF)
Llanberis (ffeil PDF)
Llandderfel (ffeil PDF)
Llandwrog (ffeil PDF)
Llandygai (ffeil PDF)
Llanegryn (ffeil PDF)
Llanelltyd (ffeil PDF)
Llanfair (ffeil PDF)
Llanfairfechan (ffeil PDF)
Llanfrothen (ffeil PDF)
Llangelynin (ffeil PDF)
Llangywer (ffeil PDF)
Llanllechid (ffeil PDF)
Llanllyfni (ffeil PDF)
Llanrwst (ffeil PDF)
Llanuwchllyn (ffeil PDF)
Llanycil (ffeil PDF)
Maentwrog (ffeil PDF)
Mawddwy (ffeil PDF)
Penmaenmawr (ffeil PDF)
Pennal (ffeil PDF)
Penrhyndeudraeth (ffeil PDF)
Talsarnau (ffeil PDF)
Trawsfynydd (ffeil PDF)
Trefriw (ffeil PDF)
Tywyn (ffeil PDF)
Ysbyty Ifan (ffeil PDF)
Dolgarrog (ffeil PDF)
Llanddeiniolen (ffeil PDF)