Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Ffigyrau'r Cyfrifiad

Mae’r rhan hwn o’r wefan yn crynhoi gwybodaeth Cyfrifiad 2011 ar gyfer ardal Parc Cenedlaethol Eryri a’i chymunedau. Pob deng mlynedd ers 1801, mae’r genedl wedi rhoi diwrnod o’r neilltu ar gyfer y Cyfrifiad, sef cyfrif o holl bobl ac aelwydydd. Cafodd y Cyfrifiad ar gyfer 2011 ei gwblhau ar Fawrth 27ain 2011.

Roedd Cyfrifiad 2011 yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Rhodd y cyfrifiad wybodaeth am boblogaeth y Parc, am gymunedau o fewn y Parc, am gydbwysedd rhwng yr ifanc a’r oedrannus, am swyddi preswylwyr y Parc a’r math o dai maent yn byw ynddynt. Fe wnaeth hefyd ddangos sut newidiodd yr ardal ers Cyfrifiad 2001.

Un o ddyletswyddau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw ‘hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall nodweddion arbennig y Parc’; felly mae’n hanfodol bwysig ein bod yn rhannu gwybodaeth am y Cyfrifiad â chynifer o bobl â phosib.

Corris

Corris (© Steve Peak)

Yn yr adran hon cyflwynir detholiad o ffigyrau Cyfrifiad 2011 ar gyfer y Parc yn ogystal â’r cymunedau hynny sydd naill ai’n gyfan gwbl neu yn rhannol o fewn y Parc. Mae ffigyrau y Cyfrifiad ar gael o’r cysylltiadau ar ochr chwith y dudalen hon. Yn ogystal, gellir gweld mapiau thematig sydd yn arddangos data yn fwy gweledol ar ffurf map ar gyfer ardal Parc Cenedlaethol Eryri. Os ydych angen mynediad i ffynonellau data ychwanegol am eich ardal leol, cliciwch ar yr adran cyswllt allanol sydd ar ochr chwith y dudalen hon.

Mae’r ddolen isod yn agor adroddiad cryno, a ddangosai holl ganlyniadau’r Cyfrifiad ar gyfer 2011 (sydd wedi eu rhyddhau hyd yn hyn) ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri.