Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Ymweld ag Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn rhan arbennig o'r wlad lle mae pobl yn dod i ymlacio a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden mewn amgylchedd godidog.

Mae tirlun Eryri yn unigryw. Mae'r naw cadwyn o fynyddoedd yn gyfystyr â 52% o'r Parc ac yn cynnwys llawer o gopaon sydd dros 3,000 o droedfeddi (915m). Heblaw am harddwch a hyfrydwch ei fynyddoedd uchel, mae tirlun Eryri yn amrywiol iawn ac yn cynnwys ceunentydd afonydd serth, rhaeadrau a dyffrynnoedd gwyrdd. Mae coetiroedd derw, onnen, criafol a chyll i'w cael ledled y Parc tra bod aberoedd hardd afonydd Dyfi, Mawddach a Dwyryd a 23 milltir o arfordir a thraethau euraidd yn cyfrannu at gyfoeth cyffredinol y tirlun.

Bob blwyddyn mae mwy na 6 miliwn o ddyddiau ymweld yn cael eu treulio yma. Os ydych am ddod yma, mawr obeithiwn y bydd y rhan yma o'r safle yn eich helpu i drefnu'ch ymweliad a'i wneud yn fwy dymunol. Mae cyfle hefyd i chi ymweld ag un o'n Canolfannau Croeso ar eich cyrhaeddiad er mwyn canfod mwy am ein hardaloedd unigryw.

Taith Gerdded y Mis - Llwybr y Cariadon a Moel y Llan, Y Bala

Llwybr y Cariadon a Moel y Llan, Y Bala
Arwel Morris

1 Ebrill 2019

Taith ddigon hawdd y mis yma fydd yn mynd ȃ chi dros dir amaethyddol ar gyrion y Bala i bentref bychan Llanfor. Oddi yno cewch fwynhau golygfeydd arbennig o dref y Bala, Llyn Tegid a’r cadwyni mynyddoedd i’r de o’r Parc Cenedlaethol.

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)