Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Taith y Mis

Rydym am i chi wneud y mwyaf o’r hyn sydd gan Eryri i’w gynnig, a pha ffordd well o wneud hynny na thrwy gerdded un o’n teithiau? Mae gennym daith i weddu pob lefel o allu a diddordeb – o deithiau mynydd heriol i deithiau cylch lefel isel trwy goedlannau brodorol. Un peth y gallwch fod yn siŵr ohono ar bob un ohonynt yw golygfeydd godidog!

Gyda chymaint o deithiau - sut mae dewis pa un? Oes yna unrhyw un sy’n well ar adeg benodol o’r flwyddyn? Pa daith yw’r gorau i fwynhau byd natur? Pam na wnewch chi adael i’n Wardeiniaid benderfynu drosoch chi?

Bob mis byddwn yn rhannu un o hoff deithiau ein Wardeiniaid fel y byddwch chi’n siŵr o fwynhau Eryri ar ei orau! Cofiwch ddod yn ôl i’r dudalen hon bob mis er mwyn gweld lle fyddwn ni’n eich anfon chi nesaf!

Cylchdaith Coed Hafod, Betws y Coed - 1 Tachwedd 2018


Cylchdaith Coed Hafod, Betws y Coed
Ioan Davies

Gradd: Cymedrol

Pelltir: Tua 1.6 cilometr

Amser: Tua 1 awr

Tirwedd: Anwastad gyda rhai darnau serth


Mae ein Warden, Ioan Davies wedi dewis cylchdaith Coed Hafod fel ‘Taith y Mis’ ar gyfer Tachwedd gan ei fod yn lle perffaith i fwynhau’r hydref ar ei orau! Mwynhewch wledd o liwiau a sŵn crensian dail o dan draed wrth ymlwybro trwy’r goedlan fendigedig hon yng nghyffiniau Betws y Coed…

Cliciwch y ddolen isod i agor manylion dwyieithog ar gyfer y daith.

Ioan Davies (Warden Ardal)

Teithiau Cerdded sydd wedi'u Harchifo

Penstryd Circular, Bronaber

Penstryd Circular, Bronaber - 1 Hydref 2018

Grade: Hamddenol

Distance: 3 cilometr

Amser: 1-2 awr

« mwy o fanylion
Llanberis Circular

Llanberis Circular - 1 Medi 2018

Grade: Cymedrol

Distance: 6.5 cilometr

Amser: 2-3 awr

« mwy o fanylion
Abergwynant Woods

Abergwynant Woods - 1 Awst 2018

Grade: Cymhedrol

Distance: Tua 9 cilometr

Amser: Tua 2-3 awr

« mwy o fanylion
Nant Gwynant Circular

Nant Gwynant Circular - 1 Gorffennaf 2018

Grade: Cymhedrol

Distance: 9 cilomedr / 5½ milltir

Amser: Oddeutu 3-4 awr

« mwy o fanylion
Mynydd Cefn Ddwy Graig and Rhos-y-gwaliau

Mynydd Cefn Ddwy Graig and Rhos-y-gwaliau - 1 Mehefin 2018

Grade: Cymhedrol

Distance: 8km / 5 milltir

Amser: 2.5 awr

« mwy o fanylion
Penamnen Walk

Penamnen Walk - 1 Mai 2018

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 6 milltir

Amser: 3 awr

« mwy o fanylion
Fron Feuno Circular

Fron Feuno Circular - 1 Ebrill 2018

Grade: Taith Hamddenol

Distance: 2 filltir

Amser: 2 awr

« mwy o fanylion
Llanfairfechan Historical Trail

Llanfairfechan Historical Trail - 1 Mawrth 2018

Grade: Cymedrol

Distance: 7 Km / 4.5 Milltir

Amser: 4 awr

« mwy o fanylion
Torrent Walk

Torrent Walk - 1 Chwefror 2018

Grade: Llwybr Cymhedrol

Distance: 2½ milltir - 4 km

Amser: Tua 1 - 2 awr

« mwy o fanylion
Tan y Bwlch Circular

Tan y Bwlch Circular - 1 Ionawr 2018

Grade: Hamddenol

Distance: 5 Km / 3 milltir

Amser: 2 – 3 awr

« mwy o fanylion
Graigddu Circular

Graigddu Circular - 1 Hydref 2017

Grade: Y gylchdaith fer – Coed Graigddu - Hamddenol / Y gylchdaith hîr – Bwlch Drws Ardudwy – Cymhedrol

Distance: 3 milltir (y gylchdaith fer – Coed Graigddu) /4 milltir / (y gylchdaith hir – Bwlch Drws Ardudwy)

Amser: 2 / 3 awr

« mwy o fanylion
Bala - Lake, River & Town

Bala - Lake, River & Town - 1 Rhagfyr 2017

Grade: Hamddenol

Distance: 2 filltir – 3.25km

Amser: 1.5 awr

« mwy o fanylion
Llyn Llydaw Walk

Llyn Llydaw Walk - 1 Tachwedd 2017

Grade: Hamdden (Canolig)

Distance: 3.2km (4.6km i Lyn Glaslyn)

Amser: 1.5 - 2 awr (3 - 4 awr i Llyn Glaslyn)

« mwy o fanylion
Fisherman's Path, Cwm Bychan

Fisherman's Path, Cwm Bychan - 1 Medi 2017

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 6 milltir - 10 km

Amser: Tua 4-6 awr

« mwy o fanylion
Llyn Gwernan

Llyn Gwernan - 1 Awst 2017

Grade: Hamdden

Distance: 1 milltir

Amser: 1 awr

« mwy o fanylion
Aber Falls Path

Aber Falls Path - 1 Gorffennaf 2017

Grade: Llwybr hygyrch (rhai mannau serth)

Distance: 2.5 milltir - 3.2km

Amser: 2 awr

« mwy o fanylion
Farchynys Path - Woodland Walk

Farchynys Path - Woodland Walk - 6 Ionawr 2017

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 1 milltir - 2 km

Amser: Tua 1 awr

« mwy o fanylion
Lôn Gwyrfai

Lôn Gwyrfai - 1 Chwefror 2017

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 4½ milltir - 7 km

Amser: Tua 3 awr

« mwy o fanylion
Craig y Fron

Craig y Fron - 1 Mawrth 2017

Grade: Tua 3 milltir (4.5km)

Distance: Llwybr Hamdden Canolig

Amser: Tua 2 awr

« mwy o fanylion
Penamnen Walk

Penamnen Walk - 1 Ebrill 2017

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 6 milltir

Amser: 3 awr

« mwy o fanylion
Croesor Circular Walk

Croesor Circular Walk - 1 Mai 2017

Grade: Llwybr Hamdden Canolig

Distance: 3.5 milltir / 5.5 cilometr

Amser: Tua 3-4 awr

« mwy o fanylion
Minffordd Path

Minffordd Path - 1 Mehefin 2017

Grade: Llwybr Mynyddig Anodd

Distance: 6 milltir - 10Km (yno ac yn ôl)

Amser: Tua 5 awr (yno ac yn ôl)

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)