Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Grwpiau Cerdded

Pa ffordd well o fwynhau Eryri nag yng nghwmni eraill sydd yn rhannu yr un diddordeb a mwynhad tuag at yr awyr agored.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyfrifol am ddau grŵp cerdded tywys at ddibenion gwahanol sydd wedi eu rhestru islaw, ond weithiau ar gyfnodau arbennig rydym yn trefnu teithiau ychwanegol. Cofiwch gadw llygad amdanynt ar ein cyfrifon Facebook a Trydar.

Clwb Cerdded Eryri

Nod y clwb yw galluogi pobl ddall a phobl gyda nam ar y golwg i gael budd a mwynhad o gerdded ym Mharc Cenedlaethol Eryri a'r cyffiniau. Ymunwch â ni ar ein teithiau cerdded misol.

Fel arfer byddwn yn cyfarfod yn Swyddfa Cymdeithas y Deillion, 325 Stryd Fawr, Bangor am tua 10.30 y.b – i’w gadarnhau yn ddibynnol ar leoliad y daith. Cofiwch ddod a dillad ac esgidiau addas a phicnic!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Carys Dafydd - Swyddog Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 01766 772269, carys.dafydd@eryri.llyw.cymru

Dewch i Gerdded Gwynedd - Grŵp Y Bala

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn trefnu teithiau cerdded misol yn ardal Y Bala sydd yn rhan o briosect 'Let's Walk Cymru'. Dyma ymgais i wella ffitrwydd a iechyd pobl o bob lefel ac oed yn ogystal a darganfod y llu o leoedd gwyrdd naturiol, tirweddau hardd a pharciau trefol sydd gennym yng Nghymru.

Islaw mae blas ar un o'r teithiau. Os am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r swyddfa ar 01766 770274.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)