Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Amodau Dan Draed Eryri

Mae’r adroddiad yma yn cael ei gyflawni yn rheolaidd trwy fisoedd y gaeaf gan Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri ac yn rhoi gwybodaeth arwyddol o’r amodau rhew/eira dan draed trwy Eryri gyfan.

Cofiwch, mae mynydda yn weithgaredd sydd â pheryglon cynhenid. Pan fyddwch allan yn y mynyddoedd dylech fod yn ymwybodol o, a derbyn y peryglon hyn gan gymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau eich hunan, paratoi’n drylwyr a mwynhau’r antur!

fallai bydd rhaid cyfarpar ychwanegol pan yn cerdded yr ucheldiroedd yn y gaeaf ac mae’n bwysig eich bod yn paratoi yn drwyadl er mwyn cerdded y mynyddoedd yn saff. Gellir canfod mwy o wybodaeth ar www.mountainsafe.co.uk.

Adroddiad Diweddaraf - 15 Mawrth 2019 12.00pm

PrintioArdal - Yr Wyddfa

Dyddiad - 15 Mawrth
Amser - 12.00pm
Eira Uwchben - 750 metres
Adroddiad Gan - Snowdon Warden


Llwybr Gymerwyd

PYG

Amodau

  • Ardaloedd clytiog o eira mewn mannau.
  • Ardaloedd helaeth o eira mewn mannau.

Cyngor ar Offer

Mae'r canlynol yn restr o git ychwanegol sydd ei angen yn seiliedig ar yr amodau presennol.

  • Argymhellir cario caib rhew a chramponau.
  • Gwisgwch esgidiau sydd yn ffitio cramponau.
  • Gwisgwch esgidiau cerdded cryf a phwrpasol.
  • Ewch a dillad gwrth-ddŵr, het, menyg a haenau dillad cynnes ychwanegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae rhan ucha'r llwybr PYG o gwmpas ardal igam ogam gydag eira sy wedi caledu.

Adroddiadau wedi'u Harchifo

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)