Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Amodau Dan Draed Eryri

Mae’r adroddiad yma yn cael ei gyflawni yn rheolaidd trwy fisoedd y gaeaf gan Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri ac yn rhoi gwybodaeth arwyddol o’r amodau rhew/eira dan draed trwy Eryri gyfan.

Cofiwch, mae mynydda yn weithgaredd sydd â pheryglon cynhenid. Pan fyddwch allan yn y mynyddoedd dylech fod yn ymwybodol o, a derbyn y peryglon hyn gan gymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau eich hunan, paratoi’n drylwyr a mwynhau’r antur!

fallai bydd rhaid cyfarpar ychwanegol pan yn cerdded yr ucheldiroedd yn y gaeaf ac mae’n bwysig eich bod yn paratoi yn drwyadl er mwyn cerdded y mynyddoedd yn saff. Gellir canfod mwy o wybodaeth ar www.mountainsafe.co.uk.

Adroddiad Diweddaraf - 27 Ebrill 2018 11.15am

Printio

Copa Yr Wyddfa heddiw Eira ger y copa Yr Wyddfa heddiwArdal - Yr Wyddfa

Dyddiad - 27 Ebrill
Amser - 11.15am
Eira Uwchben - 1000m
Adroddiad Gan - Snowdon Warden


Llwybr Gymerwyd

Llwybr PyG

Amodau

  • Haen denau o genllysg neu eira.
  • Dipyn o eira newydd uwchben 1000m

Cyngor ar Offer

Mae'r canlynol yn restr o git ychwanegol sydd ei angen yn seiliedig ar yr amodau presennol.

  • Gwisgwch esgidiau cerdded cryf a phwrpasol.
  • Ewch a dillad gwrth-ddŵr, het, menyg a haenau dillad cynnes ychwanegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Adroddiadau wedi'u Harchifo

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)