Ymweld ag Eryri

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

alt=

Llwybrau Hawdd

Yr hyn sy’n dda am y llwybrau hamdden yma yw eu bod i gyd yn gymharol wastad gyda ychydig neu ddim graddiant. Gallwch gerdded rhannau o’r llwybrau neu orffen y daith gyfan-mae fyny i chi. Ac eithrio Llwybr Mawddach, mae’n bosib cwblhau y llwybrau hawdd yma mewn ychydig oriau gan roi cyfle i chwi deithio o amgylch Eryri gyda gweddill eich amser. Cofiwch wisgo esgidiau cyfforddus.

Bala

Bala - Taith Llyn, Afon a Thref - Llwybr Hawdd.

Mae’r llwybr hamdden yma yn wych er mwyn mwynhau awyrgylch tref hanesyddol y Bala a’r dalgych. Dechreuwch ar flaendraeth Llyn Tegid gan fwynhau awyrgylch hamddenol y llyn, y man perffaith am bicnic cyn neu ar ddiwedd eich taith.

Pellter: 2 milltir - 3.25 km

« mwy o fanylion
Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu - Llwybr Hawdd

Dyma lwybr hamdden aml-ddefnydd 4½ milltir a hanner grëwyd yn arbennig ar gyfer cerddwyr, beicwyr a marchogwyr. Arweinia’r llwybr trwy amrywiaeth o dirweddau gan gynnig golygfeydd arbennig o Ddyffryn Gwyrfai a'r ardal o gwmpas gan gynnwys rhai anhygoel o'r Wyddfa.

Pellter: 4½ milltir - 7 km

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)