Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cerdded yn Eryri

Mae Eryri yn le gwych i ddod i gerdded ac mae gennym rwydwaith o lwybrau ar gyfer pobl o bob gallu. P'un a’i esgyn i ucheldiroedd Yr Wyddfa yw eich uchelgais neu gerdded ar un o lwybrau hamddenol yr arfordir, rydych yn siwr o gael golygfeydd godidog a thirlun amrywiol.

Mae’r tirlun ei hun yn amrywio o fynyddoedd garw, traethau tywynnog hir i lynnoedd ac afonydd clir. Mae’r Parc Cenedlaethol yn parhau i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau ar gyfer cerddwyr o bob gallu.

Er mwyn gweld manylion y llwybrau sy'n cael eu hyrwyddo ar ein gwefan, cliciwch ar un o'r marcwyr ar y map isod, neu defnyddiwch y dolenni ar y dde.

Taith Gerdded y Mis - Cylchdaith Llanberis

Cylchdaith Llanberis
Rhys W. Roberts

1 Medi 2018

Dyma gylchdaith fendigedig fydd yn mynd â chi i Gwm Brwynog ar lethrau isaf yr Wyddfa gan gynnig golygfeydd gwych o’r pentref a’r llyn ar un ochr, a’r Wyddfa a Charnedd Ugain ar yr ochr arall.

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)