Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cerdded yn Eryri

Mae Eryri yn le gwych i ddod i gerdded ac mae gennym rwydwaith o lwybrau ar gyfer pobl o bob gallu. P'un a’i esgyn i ucheldiroedd Yr Wyddfa yw eich uchelgais neu gerdded ar un o lwybrau hamddenol yr arfordir, rydych yn siwr o gael golygfeydd godidog a thirlun amrywiol.

Mae’r tirlun ei hun yn amrywio o fynyddoedd garw, traethau tywynnog hir i lynnoedd ac afonydd clir. Mae’r Parc Cenedlaethol yn parhau i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau ar gyfer cerddwyr o bob gallu.

Er mwyn gweld manylion y llwybrau sy'n cael eu hyrwyddo ar ein gwefan, cliciwch ar un o'r marcwyr ar y map isod, neu defnyddiwch y dolenni ar y dde.

Taith Gerdded y Mis - Llwybr Hanesyddol Llanfairfechan

Llwybr Hanesyddol Llanfairfechan
Alan Pritchard

1 Mawrth 2017

Mae’r gylchdaith yma'n cychwyn o gopa tref Llanfairfechan ac yn croesi’r gyfuchlin 1000 troedfedd (304 medr) tuag at droed y Carneddau. Dyma dirlun a chyfoeth o rinweddau archeolegol o’r Oes Haearn ymlaen.

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)