Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Ymweld ag Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn rhan arbennig o'r wlad lle mae pobl yn dod i ymlacio a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden mewn amgylchedd godidog.

Mae tirlun Eryri yn unigryw. Mae'r naw cadwyn o fynyddoedd yn gyfystyr â 52% o'r Parc ac yn cynnwys llawer o gopaon sydd dros 3,000 o droedfeddi (915m). Heblaw am harddwch a hyfrydwch ei fynyddoedd uchel, mae tirlun Eryri yn amrywiol iawn ac yn cynnwys ceunentydd afonydd serth, rhaeadrau a dyffrynnoedd gwyrdd. Mae coetiroedd derw, onnen, criafol a chyll i'w cael ledled y Parc tra bod aberoedd hardd afonydd Dyfi, Mawddach a Dwyryd a 23 milltir o arfordir a thraethau euraidd yn cyfrannu at gyfoeth cyffredinol y tirlun.

Bob blwyddyn mae mwy na 6 miliwn o ddyddiau ymweld yn cael eu treulio yma. Os ydych am ddod yma, mawr obeithiwn y bydd y rhan yma o'r safle yn eich helpu i drefnu'ch ymweliad a'i wneud yn fwy dymunol. Mae cyfle hefyd i chi ymweld ag un o'n Canolfannau Croeso ar eich cyrhaeddiad er mwyn canfod mwy am ein hardaloedd unigryw.

Taith Gerdded y Mis - Llwybr Foel Ispri

Llwybr Foel Ispri
Myfyr Tomos

1 Chwefror 2019

Dyma daith fach wefreiddiol sy’n addas ar gyfer pawb, gyda golygfeydd na ellir eu curo trwy Eryri gyfan! Datganiad dadleuol medda chi, ond paratowch i gael eich synnu! Fin nos yw’r amser gorau i fynd tua’r Foel gen i ac mae meinciau pren wedi eu gosod ar ymyl y llwybr – mannau delfrydol i eistedd, ymlacio ac yn bwysicaf oll, rhyfeddu ar yr olygfa ora’ yn Eryri!

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)