Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Y Gwanwyn yng Ngerddi Eryri a Gogledd Cymru

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0504

Dyddiad: 13 Mai i 17 Mai 2019

Pris: £434-£474

Arweinydd y Cwrs:

Tony Russell

Disgrifiad:

Yn ystod y cwrs bydd y grŵp yn ymweld â’r gerddi canlynol yn ddibynnol ar y tywydd a blodeuo yn y gwanwyn. Bydd y Gerddi yn cynnwys, Aber Artro, Bodnant, Planhigion Ferm Crug, Nanhoron, Castell Penrhyn, Plas Brondanw, Plas Cadnant, Plas Newydd Portmeirion, Plas yn Rhiw a Plas Tan y Bwlch.

Rhaglen

Dydd Llun,
16.30  Cyrraedd a chofrestru.
18.00  Bar.
18.30  Cinio Nos. 19.30  Croeso a gair o groeso gan Tony Russell.

Dydd Mawrth,
08.15  Brecwast a casglu pecyn bwyd. Amser yma pob bore
YB  Nanhoron.
YH  Plas yn Rhiw.

Dydd Mercher,
YB  Portmeirion
YH  Plas Cadnant.

Dydd Iau,
AM  Bodnant.
PM  Plas Maenan

Dydd Gwener,
YB  Plas Tan y Bwlch & Plas Brondanw wedyn cinio yn ôl yn Plas ac ymadael.

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x