Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Pysgota Plu

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0804

Dyddiad: 18 Awst i 23 Awst 2019

Pris: £578-£628

Arweinydd y Cwrs:

Tiwtoriaid y cwrs yw neb llai na Phencampwr y Byd mewn Castio Plu Hywel Morgan ac aelod o dîm Cymanwlad Cymru Trevor Jones.

Disgrifiad:

Bydd y cwrs yn eich tywys i rai o’r mannau prydferthaf, a bydd yn ymdrin â phob agwedd ar bysgota plu o ddyfroedd llonydd bach, cronfeydd mawr a physgota afon am frithyll gwyllt a’r penllwyd. Bydd hyn i gyd, yn ogystal â mynyddoedd hardd Eryri, yn sicrhau y byddwch yn mynd adref gydag atgofion bythgofiadwy.

x