Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Gloÿnnod Byw & Gwyfynod

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0601

Dyddiad: 7 Mehefin i 9 Mehefin 2019

Pris: £219-£239

Arweinydd y Cwrs:

David Brown

Disgrifiad:

>Mae hwn yn amser cyfoethog o’r flwyddyn a dylai fod yn ddelfrydol ar gyfer gweld y Glesyn Serennog a’r Tonnau Sidanwe sy’n brin yn genedlaethol. Gweithredir goleuadau arsyllu trydan ar diroedd y Plas yn y gobaith o ddenu’r Troedwas Gyddfgoch, y Gwyfyn Trwynog, y Gwyfyn Smwt, Fen Square-Spot a Gwyfyn Dolennog Blomer. Cofnodir dros 100 o rywogaethau o wyfynod yn rheolaidd mewn cyrsiau yn y Plas. Byddwn yn ymweld a Hafod Garregog i weld y Brith Perladeiniog Bach a Lead Belles.Bydd y cwrs yn cynnwys sgwrs â sleidiau a rhoddir cymorth gydag adnabod.

x