Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD: Crwydro Mynyddoedd yn ystod y Pasg

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0402

Dyddiad: 22 Ebrill i 26 Ebrill 2019

Pris: £414-£454

Arweinydd y Cwrs:

Andy Collins

Disgrifiad:

‘O’r Môr i’r Mynydd’, sydd yn amlwg ym mhob man yr ymwelwch a hwynt o fewn y Parc Cenedlaethol.Byddwn yn troedio llwybrau arfordirol, ag llwybrau ucheldirol mynyddoedd godidog y Carneddau.Mae bywyd gwyllt yn fyw yr adeg hon o’r flwyddyn, o Weilch y Glaslyn i glychau’r gôg ar lawr y goedwig.

x