Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD: Crwydro Mynyddoedd yn ystod y Pasg

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0402

Dyddiad: 22 Ebrill i 26 Ebrill 2019

Pris: £414-£454

Arweinydd y Cwrs:

Andy Collins

Disgrifiad:

‘O’r Môr i’r Mynydd’, sydd yn amlwg ym mhob man yr ymwelwch a hwynt o fewn y Parc Cenedlaethol.Byddwn yn troedio llwybrau arfordirol, ag llwybrau ucheldirol mynyddoedd godidog y Carneddau.Mae bywyd gwyllt yn fyw yr adeg hon o’r flwyddyn, o Weilch y Glaslyn i glychau’r gôg ar lawr y goedwig.

Rhaglen

Dydd Llun
16:30 Cyrraedd a chasglu goriad eich ystafell
18:00 Bar ar agor i brynu diod i'w gael gyda'ch Cinio
18:30 Cinio (yr un adeg bob nos)
19:30 Cyflwyniad i'r cwrs
Rhaglen Ddyddiol
08:15 Brecwast a chasglu pecyn cinio
09:30 Ymadael ar daith y dydd

Dydd Mawrth: Straeon / Chwedloniaeth
Yn ogystal â chwedlau, bydd straeon cyfoes yn cael eu hadrodd ar y daith hon hefyd . . . Pam fod tybaco yn cael ei alw'n 'Chwyn y Diafol'?

Niwl a Mwsoglau
Taith gerdded drwy'r coedlannau at Raeadr Cynfal. Mae sŵn yr afon yn taranu drwy'r ceunant yn anhygoel ond mae'r daith gerdded hon yn un heddychlon iawn gyda dim ond sŵn hwtian achlysurol Trên Rheilffordd Ffestiniog yn torri ar draws sŵn canu'r adar a sŵn y rhaeadrau sy'n cwympo i lawr y dyffryn.

Dydd Mercher: Moel Siabod
Mae Moel Siabod yn un o'r mynyddoedd hynny sy'n enwog am ei sefyllfa ymylol berffaith, sy'n golygu bod golygfeydd panoramig rhagorol tuag at fynyddoedd uwch. Mae'r golygfeydd tuag at gadwyni mynyddoedd Eryri, y Glyderau a'r Carneddau o Foel Siabod yn wirioneddol wych.

Dydd Iau:
Ar y daith hon byddwn yn cychwyn ar ein taith wrth siop enwog Joe Brown yng Nghapel Curig, heibio ardal ddringo enwog y Pinaclau i mewn i goetir hynafol sy'n llawn hen dderw a mwsoglau. O'r fan hon, byddwn yn ymlwybro ar hyd hen lwybrau i ddatgelu un o fy hoff olygfeydd i lawr tuag at Lyn Crafnant a Bae Colwyn yn y pellter.

Dydd Gwener: Porthmadog
Harbwr Porthmadog, y dref a'r diwydiant llechi. Llwybr Arfordirol Cricieth yn edrych drosodd tuag at Gastell Harlech a mynyddoedd y Rhinog.

Cynhelir y cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x