Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Defnyddio Camera yn Eryri

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0401

Dyddiad: 8 Ebrill i 12 Ebrill 2019

Pris: £429-£469

Arweinydd y Cwrs:

Philip Evans

Disgrifiad:

Mae Eryri yn wledd weledol arbennig i'r ffotograffydd. Rydym yn bwriadu teithio o'r arfordir i'r mynydd, crwydro'r dyffryn a'r coetir. Ar y ffordd byddwn yn archwilio'r ddwy brif agwedd sydd a wnelo ffotograffiaeth yn yr awyr agored. Yn gyntaf, sut i fynegi drwy 'gyfansoddi' ein ffotograff, yr hyn yr ydym yn ei weld ac yn ail sut i reoli ein cyfarpar ffotograffig yn syml neu'n gymhleth. Yn aml, fe aiff hud y foment ar goll oherwydd diffyg rheolaeth. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i gael trefn arnoch chi eich hun fel bod y broses ffotograffig yn llifo'n esmwyth. Mae’r ychydig o ddiwrnodau hyn yn addas ar gyfer dechreuwyr neu'r ffotograffydd mwy datblygedig.

Paratowch yn drylwyr. Mae dillad ac esgidiau cynnes, gwrth-ddŵr yn hanfodol. Mae digon o bŵer batri a chardiau cyfrwng yr un mor bwysig. Nid oes cyflenwadau ar gael yn rhwydd yn lleol. Mae'r rhaglen ar gyfer bob diwrnod yr un fath. Cyflwyniad o'r diwrnod sydd o’ch blaenau, yna sesiwn awyr agored i dynnu ffotograffau. Byddwn yn dod yn ôl i'r Plas ar ddiwedd y prynhawn i brosesu delweddau ar gyfer y sesiwn gyda'r nos.

Mae'r amser gyda'r nos wedi cael ei neilltuo i edrych ar y lluniau rydych wedi eu tynnu yn ystod y dydd. Ond mae peth amser wedi'i neilltuo ar gyfer edrych ar waith sydd heb ei gynhyrchu ar y cwrs. Mae croeso i chi ddod â deunydd tryloyw ar fformat canolig a 35mm. Mae croeso i chi ddod â phrintiau hefo chi ond cyfyngwch nifer delweddau yn y ddau achos i ddim mwy na deg, a rhaid iddynt fod yn gysylltiedig â gwaith yn y tirlun. Mae'r rhaglen ganlynol yn ddibynnol iawn ar y tywydd ond byddwn yn ymdrin â'r holl bynciau dyddiol.

Rhaglen

Dydd Llun
16.30Cyrraedd  ac ymgartrefu.    
18.30Cinio nos.
19.45Croeso a chyflwyniad i’r Awditoriwm

Dydd Mawrth
08.15 Brecwast
09.30 Sesiwn dan do.  GWELD TRWY LYGAID FFOTOGRAFFYDD.
10.30Awyr agored. I LAWR AT Y MÔR.
16.30Dychwelyd i'r Plas i brosesu delweddau.
19.45Edrych ar ein delweddau.

Dydd Mercher
Mae ein hamserlen yn aros yr un fath ond ein thema ar gyfer y dydd yw GWELD TRWY LENS Y CAMERA. Heddiw, byddwn yn mynd i fyny'r mynydd. Unwaith eto, gyda’r nos, byddwn yn treulio amser yn adolygu'r delweddau a grëwyd gennym yn ystod y dydd.

Dydd Iau
Bydd ein hamserlen yn aros yr un fath ond ein thema ar gyfer y dydd yw GWEITHIO YN Y DYFFRYN. Llawer i’w weld a’i wneud.  Gweithgareddau gyda'r nos fel o'r blaen.

Dydd Gwener
Yn anffodus, dyma’n diwrnod pan fyddwn yn 'dychwelyd adref'. Heddiw, cawn ginio tua 12.30 yn y Plas a byddwn yn gorffen y cwrs am 4.00yp. Rhwng hynny, yn ddibynnol ar y tywydd, byddwn yn ymweld â rhai ardaloedd sy'n edrych yn wych mewn lluniau yn agos at y Plas.

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x