Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Penwythnos Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0502

Dyddiad: 10 Mai i 12 Mai 2019

Pris: £229.00-£249.00

Arweinydd y Cwrs:

Laurence J Clark

Disgrifiad:

Cwrs dechreuwyr mewn ffotograffiaeth bywyd gwyllt. Mynnwch eich hun mewn penwythnos o ffotograffiaeth natur a bywyd gwyllt gyda'r ffotograffydd proffesiynol lleol, Laurence J. Clark. Byddwch yn dysgu sut i gael y gorau o'ch camera, awgrymiadau a thriciau ar gyfer ffotograffiaeth natur a chlywed gan arbenigwyr bywyd gwyllt hefyd. Hyfforddiant arbenigol gan gynnwys gwaith ymarferol yn yr ystafell ddosbarth a'r amgylchedd lleol hardd. Argymhellir camerâu hybrid o ansawdd da fel isafswm i gael y gorau o'r cwrs.

Rhaglen:

Dydd Gwener
16:30   Cyrraedd a chofrestru
18:30   Cinio
19:30   Gair o groeso a darlith: ‘Hanes Celf a Ffotograffiaeth

Dydd Sadwrn
08:15   Brecwast
09:30  Trosolwg o'r Cwrs a Chyflwyniadau Grwp. Adran Dechnegol. Rhannau Allweddol Camera Digidol a sut maent yn rhyngweithio. - Mathau o Camera e.e. ‘compact vs DSLR vs Bridge’ - Mathau o lens, meintiau ac ategolion - Lleoliadau Ffocws a Datguddio - yr hyn y mae angen i chi ei wybod
11:15     **Ymarferol – ‘Darganfod y Gosodiad’** - Trapiau Camera – Mathau, Sefydlu a Moeseg - 12:30    Cinio
13:30   Darlith: ‘Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru’ – Amy Green NWWT (YG)
14:30   Ddelweddau Bywyd Gwyllt, Cynghorau & Technegau, Egwyddorion & Elfennau Celf a Dylunio. - Straeon & Effaith – Emosiynau a Hawyrgell, Cynghorau Crefft Maes, Moeseg Bywyd Gwyllt, Gwybodaeth Gyffredinol. - **Hyfforddiant Awyr Agored** - Taith Ffotograffiaeth i Llyn Mair.
18:30   Cinio Nôs
19:30   Adolygu / Casglu / Cwestiynnau / Trafod Meddalwedd

Dydd Sul
08:15   Brecwast
09:30  Adolygu lluniau dethol o ddoe gydag adborth ac awgrymiadau cadarnhaol.
10:00   Taith i Coed Felinrhyd / Ceunant Llenyrch Gwarchodfa Natur. Coetir Celtaidd hynafol yn dyddio'n ôl i'r oes Rhew.
12:30    Cinio wedyn ymadael

Oherwydd byddwn yn treulio rhan o’r cwrs yn yr awyr agored cofiwch ddod â fflasg, dillad cynnes addas, esgidiau cerdded a sach gefn gyda chi.

Hefyd chyflenwad digonol o fatris a chyfryngau ar gyfer eich camera. Llawlyfr eich camera.

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x