Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0302

Dyddiad: 15 Mawrth i 17 Mawrth 2019

Pris: £224 - £243

Arweinydd y Cwrs:

Jean Napier MA (Anrh)

Disgrifiad:

Mae Jean Napier yn ffotograffydd proffesiynol sy’n arbenigo ym meysydd alldeithiau, rhaglenni dogfen cymdeithasol a ffotograffiaeth tirweddau.  Mae hi’n dysgu ffotograffiaeth ac yn cynnal nifer o wahanol gyrsiau technegol a chreadigol mewn nifer o leoliadau drwy’r DG ac yn Ewrop. Cyhoeddwyd lawer o lyfrau ar dirlyn Cymru a hefyd tri lyfr yn dilyn afonydd Gogledd Cymru o’r ffynhon nell i’r geg.

Wedi ei geni yn Nwyrain Llundain, mae hi wedi byw yng Nghymru ers 1991, gan weithio fel tiwtor gweithgareddau awyr agored/datblygiad personol a ffotograffydd.  Mae hi wrth ei bodd yn mynydda ac mae ei hoffter o Gymru yn amlwg yn ei delweddau hollol ddu a gwyn o gefn gwlad Cymru, a’i phrif ysbrydoliaeth yw Parc Cenedlaethol Eryri.  Dechreuodd MA mewn Celfyddyd Gain gyda Ffotograffiaeth fel ei chyfrwng ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Medi 2013 a wedi’i cwbwlhau yn 2015.
Dewch i archwilio gyda hi tirlun godidog ac amrywiol Gogledd Cymru lle byddwn yn ymweld afonydd, arfordiroedd, mynyddoedd a cheunentydd. Tywydd-caniatáu, byddwn hefyd yn ymweld â'r chwareli llechi adfeiliedig gerllaw ac o bosibl yn gweld trên stêm!

Mi fydd Jean yn rhoi thiwtora unigol un i un trwy’r cwrs.

Cofiwch ddod â ‘llawlyfr’ eich camera gyda chi.

Bu angen aelodau’r cwrs medru cerdded o leiaf 2 filltir ar  lwybrau tywus.

Byddwn yn treulio rhywfaint o amser ar y nos Sadwrn yn bwrw golwg dros y delweddau y tynnwyd gennych yn ystod y dydd. Byddwn yn treulio’r diwrnod cyfan allan yn yr awyr agored, felly cofiwch ddod â fflasg, dillad addas, esgidiau cerdded a sach gefn gyda chi. Byddwn yn darparu pecyn bwyd i ginio. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs, cysylltwch â thiwtor y cwrs ar e-bost: info@jean-napier.com

Rhaglen

Dydd Gwener
16.30   Cyrraedd a chofrestru
18.30   Cinio Nos
19.30   Sioe Sleidiau – Awgrymiadau ynglŷn â ffotograffiaeth goleuni naturiol a chyfansoddiad

Dydd Sadwrn

08.15   Brecwast
09.30   Sesiwn awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Eryri (hyfforddiant unigol)
18.30   Cinio nos
19.30   Adolygiad o ddelweddau aelodau’r cwrs a dynnwyd yn ystod y dydd

Dydd Sul
08.05   Brecwast
09.30   Sesiwn awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Eryri (hyfforddiant unigol)
16.00   Diwedd y cwrs

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x