Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cwrs Preswyl Cymdeithas Arlunwyr Botanegol

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: J0903

Dyddiad: 16 Medi i 21 Medi 2018

Pris: £575 - £622.50

Arweinydd y Cwrs:

Simon Williams SBA

Disgrifiad:

Yn dilyn llwyddiant cyrsiau blaenorol, rydym eto’n cynnig cwrs ar y cyd gyda Chwrs Diploma Dysgu o Bell y Gymdeithas Artistiaid Botanegol sy’n enwog drwy’r byd. Ttiwtoriaid y cwrs fydd  Julia Trickey a chyfarwyddwr y cwrs Simon Williams.

Meant y ddau yn aelodau Gymdeithas Artistiaid Botanegol a thiwtoriaid i’r Cwrs  Dysgu o Bell.

Mae Julia yn artist botanegol arobryn y mae dyfrlliwiau disglair yn dangos harddwch a manylion natur. Fe'i tynnir yn arbennig at sbesimenau sy'n llai na pherffaith, yn enwedig dail yr hydref, pennau hadau a blodau pylu. Wrth arddangos yn rheolaidd, mae Julia wedi ennill pedair medal aur RHS.

Bydd lleoedd yn gyfyngedig felly cynghorir archebu’n fuan oherwydd poblogrwydd y tiwtoriaid.

Rhaglen

Dydd Sul
16.30  Cyrraedd a chofrestru
18.30   Cinio Nos
19.30  Sesiwn dod i adnabod eich gilydd gyda Simon a Julia.

Pob diwrnod:
08.15  Brecwast
09.30 Gwaith stiwdio yn dechrau gyda thoriad ar gyfer canol bore coffi.
12.30   Cinio
15.45  Te/Coffi. sesiwn yn gorffen am 17.30
18.00  Bar
18.30  Cinio Nos. Sesiwn nos yn dechrau am 19.45

Dydd Gwener
Bydd sesiwn feirniadu agored, lle bydd cyfle i’r myfyrwyr ddysgu o waith ei gilydd. Fe ddaw’r cwrs i ben ar ôl cinio

Dysgir y cwrs trwy gyfrwng y Saesneg.

x