Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! ‘Ble rydw i'n mynd o fan hyn?

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0508

Dyddiad: 27 Mai i 31 Mai 2019

Pris: £429-£469

Arweinydd y Cwrs:

Howard Coles RCA

Disgrifiad:

Cwrs pleserus a dylanwadol sy'n agor drysau sydd a wnelo’r broblem "ble ‘rydw i'n mynd o'r fan hyn" a "sut ydw i'n cael y syniadau ac yn gwybod sut y bydd hynny'n fy ngalluogi i ddod o hyd i lwyddiant a phleser yn fy mhaentiad?" .... Mae pawb, hyd yn oed arlunwyr profiadol yn cwrdd â'r wal frics hon, ac eto, gyda digon o hyfforddiant a llond bywyd o syniadau ac enghreifftiau y tu ôl i chi, fe allwch chi baentio'r hyn yr ydych chi wedi bod yn awchu am gael ei baentio erioed.

Rhaglen

Dydd Llun
16:30 Cyrraedd a chofrestru
18:30 Cinio nos
19:40 Cyflwyniad darluniadol - 'Creu, mwynhau a llwyddo'. Amlinelliad o ddulliau, deunyddiau a chyfryngau y gallwn eu defnyddio.

Y Rhaglen Ddyddiol:
08:15 Brecwast
09:15 Ymarferion / ymweliadau / ayyb.
12:30 Cinio
14:00 Ymarferion ayyb.
18:30 Cinio nos
19:30 Gwaith ymarferol / cymorth

Dydd Mawrth
YB Stiwdio: Mannau Cychwyn - yn ymwneud â lefelau profiad a’r canlyniadau a ragwelir. Edrych / canfod / defnyddio syniad
YP Ymarferion wrth weithio gyda / o gwmpas cyfryngau. Syniadau concrid a rhai ar hap. Yn dilyn ymweliad. 19:40 Stiwdio – Arddangosiad gan Howard

Dydd Mercher
09:15 Ymweliad Maes. Lluniadu rhydd a lliwiau egnïol
14:00 Syniadau posib ac ymarfer
16:00 Creu gwaith 2D neu 3D
19:30 Stiwdio – Arddangosiad o baentiadau a syniadau gan Howard

Dydd Iau
09:15 Ymweliad Maes (cynghorir i chi wisgo esgidiau cerdded): Symleiddio'r gweledol. Mannau cychwyn syml a sydyn. Creu gwaith bach ar frys.
14:00 Arfarniad o waith a 'Ble’ yr awn ni o fan hyn
19:30 Stiwdio: Y Darlun Mwy - dod o hyd i

Dydd Gwener
09:15 Lluniadu rhydd a lliwiau egnïol
11:00 Arfarniad a chyngor
13:00 Cinio yna ymadael

Deunyddiau
Cadwch bethau’n syml - Byddwch angen papur, byddai pad A4 neu A3 yn ddelfrydol. Llyfr braslunio maint poced A5 bach. Unrhyw baent a brwsys fydd eu hangen arnoch (acrylig fydda’i orau). Siswrn a chyllell grefft. Pensiliau - 2B - 4B. Beiro a 4 o binnau ffelt tew newydd. Bocs bach cardfwrdd 6 "x 4" x 3 ". Rôl o dâp gludiog. Er nad yw'n hanfodol, efallai y bydd myfyrwyr yn dymuno prynu fframiau syml rhad sy'n ffitio paentiadau 4" o siopau disgownt rhad. IPad, Ffôn Symudol a / neu gamera os oes gennych chi.

x