Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! ‘Ble rydw i'n mynd o fan hyn?

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0508

Dyddiad: 27 Mai i 31 Mai 2019

Pris: £429-£469

Arweinydd y Cwrs:

Howard Coles RCA

Disgrifiad:

Cwrs pleserus a dylanwadol sy'n agor drysau sydd a wnelo’r broblem "ble ‘rydw i'n mynd o'r fan hyn" a "sut ydw i'n cael y syniadau ac yn gwybod sut y bydd hynny'n fy ngalluogi i ddod o hyd i lwyddiant a phleser yn fy mhaentiad?" .... Mae pawb, hyd yn oed arlunwyr profiadol yn cwrdd â'r wal frics hon, ac eto, gyda digon o hyfforddiant a llond bywyd o syniadau ac enghreifftiau y tu ôl i chi, fe allwch chi baentio'r hyn yr ydych chi wedi bod yn awchu am gael ei baentio erioed.

x