Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! Trawsnewid yr Artist - 'Y tu allan i'r bocs'

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0801

Dyddiad: 4 Awst i 9 Awst 2019

Pris: £533-£583

Arweinydd y Cwrs:

Howard Coles RCA

Disgrifiad:

Dyma un ateb parod i'r rhai nad ydynt yn gwybod ble i ddechrau neu ar gyfer y rheiny nad yw eu hymdrechion wedi gwneud argraff mor dda yn y gorffennol. Mae arddangosiadau, technegau, cyfansoddiad a llu o syniadau yn galluogi gwreiddioldeb. Mae'n darparu cyfarwyddyd i helpu i symud tuag at gyfeiriad llacach, llai confensiynol a mwy ysgogol. Sylwer: mae hwn yn gwrs poblogaidd, cynghorir chi i archebu eich lle yn gynnar.

x