Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Mynyddoedd, Llynnoedd, Afonydd a Rhaeadrau Mewn Dyfrlliw

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: J1104

Dyddiad: 16 Tachwedd i 18 Tachwedd 2018

Pris: £224 - £243

Arweinydd y Cwrs:

Jane Norman Phillips

Disgrifiad:

Mae cefn gwlad o amgylch Plas Tan Y Bwlch yn darparu'r cynfas delfrydol i bortreadu'r pynciau gwyllt a garw coetir a rhaeadrau. Bydd y pwyslais ar wlypter mewn technegau gwlyb cyflawni meddalwch a chynnwys dirgelwch yn eich gwaith. Bydd cyfansoddiad, arlunio, sgiliau a thechnegau a chymysgu lliwiau paentio yn cael ei dangos a'u hymarfer trwy gydol y cwrs.

Deunyddau

  • Offer darlunio
  • Paent dyfrlliw
  • Brwshys dyfrlliw
  • Papur dyfrlliw – papurau neu llyfr (‘bockingford’ 140lb)
  • Bwrdd darlunio
  • Rholyn papur, tâp masgio

Gweithio yn yr awyr agored:

Sedd plygu. Îsl

Bag i garrio popeth

*llyfr dyfrlliw fydd y fwyaf addas i defnyddio yn yr awyr agored yn lle carrio bwrdd darlunio

*Bydd papur ‘Bockinford’ ar werth gan y tiwtor yn ystod y cwrs

*dewch a llyniau i weithio ar rhag ofn iddi fwrw glaw

Rhaglen

Dydd Gwener
16.30  Cyrraedd a chofrestru
18.30  Swper
19.30  Cyflwyniad ir cwrs  - arddangosiadau – arlunio a cyfansoddiad, cymysgu lliwiau a technegau.

Dydd Sadwrn
08.15  Brecwast
09.15  Os yw tywydd yn caniantau taith yn yr awyr agored i darlunio a braslunio pynciau. Parhau â gwaith. Bu arddangosiadau a hyfforddiant un i un ar gael drwy’r adeg.
18.30  Swper
19.30  Arddangosiadau – technegau dyfrlliw, cymysgu lliw a cwbwlhau’r gwaith.

Dydd Sul
08.15  Brecwast
09.15  Cwbwlhau’r gwaith gyda hyfforddiant un i un. Gweithio yn yr awyr agored a’r stiwdio. Arfarniad or gwaith.
12.30  Cinio
15.00  Diwedd y cwrs

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x