Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Ymchwilio i Gyfrwng Cymysg a Chollage

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K1105

Dyddiad: 22 Tachwedd i 25 Tachwedd 2019

Pris: £343-£373

Arweinydd y Cwrs:

Jane Norman Phillips

Disgrifiad:

Drwy weithio ar bapur a chynfas yn ogystal â chyfuno paent, papur crefft, papur sidan, inc, acrylig, deunydd gweadog ac organig, gellir sicrhau canlyniadau diddorol a chyffrous. Byddwn yn edrych ar destunau megis tirweddau, blodau a bywyd llonydd. Byddwn yn arddangos ac yn ymarfer cyfansoddiad, cynllunio tôn a lliw, sgiliau a thechnegau paentio trwy gydol y cwrs penwythnos estynedig hwn. Dewch i archwilio’r ffordd gyffrous ac annisgwyl hon o greu gwaith celf gweadog a diddorol.

x