Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Creu Lluniau a Phaentiadau Pwerus

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: J0807

Dyddiad: 31 Awst i 3 Medi 2018

Pris: £313 - £342

Arweinydd y Cwrs:

Howard Coles, RCA

Disgrifiad:

Cwrs bywiog sy'n cyfoethogi syniadau a'r modd y gall unrhyw arlunydd ‘ryddhau ei hun.’ Byddwch yn gwneud lluniadau a phaentiadau gwych gan ddefnyddio rholeri bach a chrafwyr, ac ati.  Byddwch yn darganfod ffyrdd delfrydol i fynegi syniadau yn gyflym ac yn rhwydd. Gyda bendith dulliau sydd ddim yn rhy feichus ar yr arlunydd, defnyddir dulliau i ddenu sylw at y gwaith sy'n ymddangos wrth gael rhyddid i fod yn fwy corfforol gyda rholer nag y buasech yn meiddio gyda brwsh neu gyllell balet. Mae natur y gwaith sy’n cael ei gynhyrchu yn ddisyfyd ac yn ffres. Nid yw’n gofyn llawer o sgiliau ac eto mae'n sicr yn cyfoethogi’r gwaith yn llawer mwy nag y gall artist ei gyflawni gyda phetheuach paentio arferol. Mae'r gwaith a gynhyrchir yn hyfryd, ac yn cynnig rhinweddau heb eu tebyg yn y dulliau mwy dilewyrch o baentio ac mae’n aml yn cael ei ddefnyddio gan Howard mewn llawer o'i waith arddangos.

Rhaglen

Dydd Gwener, 26 Mai
16.30          Cyrraedd a chofrestru.
18.30          Cinio Nos.
19.30          Gair o croeso a cyflwyniad gweledol y cwrs. Dyma be gallwn ei gyflawni!

Dydd Sadwrn
08.15     Brecwast
09.15     Stiwdio – y posibilrwydd ô ddechrau Arddangosfa. Beth ydym yn chwilio am. Sut mae arlunydd yn ymateb.
11.00     Mwynhau darlunio, gwneud marciau ac arlunio.
12.30     Cinio
14.00     Edrych ar posibilrwydd camau cyntaf.
17.00     Trosglwyddo delweddau i gyd-destun peintio
19.30     Prosiectau Paent – sgwrs ‘sut i‘

Dydd Sul
09.15     Gwaith maes. Darlunio a marcwyr tew
11.00     Tirwedd a dŵr
12.30     Cinio tu allan os yw tywydd yn caniantau
14.00     Symyd ymlaen i lefelau eraill gyda’r gwaith bore. Beirn cyflym ar waith heddiw
19.30     Eich oriel – be? A ‘sut wnaethoch chi wneud hynnu’!

Dydd Llun
09.15     Ymarferol. Newidiadau bychain cynnydd mawr.
11.00     Glirio’r stiwdio – Beirn o gwaith cwrs
12.00     Cinio
14.00     Diwedd y cwrs.

Deynyddiau:

Pot paent acrylig du. Amryw paent acrylig. Sialc gwyn. Creonau a pensiliau du. Un neu ddau ffyn graffit tew. Rholer sêm. Hambwrdd pobi. 1 neu 2 pin ‘sharpie’. Llyfryn braslunio A4 neu A2

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x