Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Adeiladau a Gerddi gyda ‘Phen a Golch’

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0602

Dyddiad: 7 Mehefin i 9 Mehefin 2019

Pris: £234-£254

Arweinydd y Cwrs:

Jane Norman Phillips

Disgrifiad:

Mae sgiliau darlunio, persbectif, gwerthoedd tonaidd a theori lliw oll yn feysydd a fydd yn cael eu dangos a'u hymarfer yn ystod y cwrs. Trwy gyfuno lluniadau inc a dyfrlliw golch bydd y canlyniad yn ddymunol a ffres. Os fydd y tywydd yn caniatáu, byddwn yn mynd i chwilio am ysbrydoliaeth yn nhiroedd prydferth Plas Tan y Bwlch. Bydd arddangos a hyfforddiant un i un yn digwydd yn barhaus drwy gydol y cwrs pleserus a diddorol hwn.

Nod y cwrs paentio hwn yw archwilio technegau gyda dyfrlliwiau ac inc. Mae sgiliau darlunio, persbectif, gwerthoedd tonaidd a theori lliw oll yn feysydd a fydd yn cael eu dangos a'u hymarfer yn ystod y cwrs. Trwy gyfuno lluniadau inc a dyfrlliw golch bydd y canlyniad yn ddymunol a ffres. Os fydd y tywydd yn caniatáu, byddwn yn mynd i chwilio am ysbrydoliaeth yn nhiroedd prydferth Plas Tan y Bwlch. Bydd arddangos a hyfforddiant un i un yn digwydd yn barhaus drwy gydol y cwrs pleserus a diddorol hwn.

Deunyddau
* Llyfr luniadu
* Paent dyfrlliw
* Brwshys dyfrlliw
* Papur dyfrlliw – papurau neu llyfr (‘bockingford’ 140lb)
* Ysgrifbinnau ink technegol – (gwrth-ddwr) 0.3 a 0.5 (du neu sepia)
* Bwrdd darlunio
* Offer darlunio – pensiliau etc
* Rholyn papur, tâp masgio
Gweithio yn yr awyr agored: Sedd plygu. Îsl Bag i garrio popeth *llyfr dyfrlliw fydd y fwyaf addas i defnyddio yn yr awyr agored yn lle carrio bwrdd darlunio *bydd papur ‘Bockinford’ ar werth gan y tiwtor yn ystod y cwrs *dewch a llyniau i weithio ar rhag ofn iddi fwrw glaw

Rhaglen

Dydd Gwener
16.30 Cyrraedd a chofrestru
18.30 Swper
19.30 Cyflwyniadau, arddangosiadau – persbectif, sgiliau arlunio

Dydd Sadwrn
08.15 Brecwast
09.15 Dechrau yn gerddi’r Plas (os yw tywydd yn caniantau). Neu yn y stiwdio gyda ffotograffiau. Bydd hyfforddiant un i un ar gael drwy’r adeg.
12.30 Cinio
13.30 Arddangosiad – technegau wrth defnyddio ysgrifbinnau. Creu ton a gwead gyda ink.  
18.30 Swper
19.30 Arddangosiadau – rhoi dyfrlliw ir gwaith – theory lliw a cymysgu lliw

Dydd Sul
08.15 Brecwast
09.15 Cwbwlhau’r gwaith. Arfarniad.
12.30 Cinio
15.00 Diwedd y cwrs

x