Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Paentio Botanegol

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: J0703

Dyddiad: 22 Gorffennaf i 27 Gorffennaf 2018

Pris: £575 - £622.50

Arweinydd y Cwrs:

Simon Williams SBA & Robert McNeill SBA

Disgrifiad:

Dewch i ddysgu mwy am dechnegau pellach o baentio botanegol. Gan gynnwys sylwi ar ddyluniad, deall patrwm, cyfansoddiad, dyfrlliw a technegau pheintio gouache.

Mae’r ddau diwtor yn fedrus iawn ac maent wedi dysgu gyda’i gilydd ers pedwar mlynedd yn Plas.

Bydd lleoedd yn gyfyngedig felly cynghorir archebu’n fuan oherwydd poblogrwydd y tiwtoriaid.

Meant y ddau yn aelodau Gymdeithas Artistiaid Botanegol a thiwtoriaid i’r Cwrs  Dysgu o Bell.

Rhaglen

Dydd Sul
16.30    Cyrraedd a chofrestru
18.30    Cinio Nos
19.30    Sesiwn dod i adnabod eich gilydd gyda Simon a Robert.

Pob diwrnod:
08.15    Brecwast
09.30   Gwaith stiwdio yn dechrau gyda thoriad ar gyfer canol bore coffi.
12.30    Cinio
15.45    Te/Coffi. Sesiwn yn gorffen am 17.30
18.00    Bar
18.30    Cinio Nos. Sesiwn nos yn dechrau am 19.45

Dydd Mercher
Ar ôl cinio dydd mi fydd yna cyfle i chi fynd am dro yn gerddi Plas.

Dydd Gwener
Bydd sesiwn feirniadu agored, lle bydd cyfle i’r myfyrwyr ddysgu o waith ei gilydd. Fe ddaw’r cwrs i ben ar ôl cinio

Rhestr Deunyddiau (PDF)